Начало Новини От Палатата Покана за еднодневно онлайн обучение на тема Корпоративна сигурност

Покана за еднодневно онлайн обучение на тема Корпоративна сигурност

От Палатата

Във връзка с предоставена акредитация от Държавна комисия по сигурността на информацията - ДКСИ в областта на защита на класифицирана информация, ЦПО Кибер Академия ви кани на курс по Корпоративна сигурност на 28.01.2021 г. 

Ще бъдат засегнати основни нормативни актове:

1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

2. Закон за защита на класифицираната информация

3. Закон за защита на личните данни

4. Закон за защита на търговската тайна

5. Закон за кредитните институции

6. Закон за мерките срещу изпирането на пари

7. Закон за нотариусите и нотариалната дейност

8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Лектор на обучението е д-р Румен Гюров. Д-р Гюров има голям практически опит и е доказан експерт в областта на корпоративната сигурност.

 

Автор е на книги:

1. Гюров, Румен. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). София, 2011, 210 с., ISBN 978-954-91927-4-2.

2. Гюров, Румен. Матрични решения за националната сигурност. Съавтор: Валери Лазаров. София, 2012, 334 с., ISBN 978-619-152-096-1.

3. Гюров, Румен. Агентурно проникване в разузнавателната мрежа на противника. Съавтор: Тодор Трифонов. София, 2016, 246 с., ISBN 978-619-7143-06-5.

4. Гюров, Румен. Овладяване на риска. София, 2018, 170 с., ISBN 978-619-160-943-7.

5. Гюров, Румен. Матричен анализ на риска и сигурността. София, 2020, 290 с., ISBN 978-619-188-457-5.

както и други публикации, посветени на анализа на корпоративния риск, социеталната сигурност, киберсигурността, управлението на риска, разузнаването, агентурното моделиране, стратегическия анализ и анализа по показатели.

 

За записване в обучението, моля, попълнете заявката и я изпратете на office@cyber-acad.eu.

Цена за 1 участник - 400.00 лв. (без ДДС), 480.00 лв. (с ДДС).

* отстъпка (320.00 лв (без ДДС), 384. лв (с ДДС)) - за абонати на БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване ЕООД

 

PS. За повече информация относно обученията - http://www.cyber-acad.eu/график/

Документи за сваляне

Още новини