Начало Новини Актуално Покана за дискусуя по проект СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на п

Покана за дискусуя по проект СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта

Актуално
1logo 260919Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата организира дискусия по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Главната цел на проекта е да допринесе за активизиране участието на структурите на гражданското общество в реализирането на политиките за интеграция на ромите и на мигрантите, и да засили партньорството с администрацията, което ще е предпоставка за открито и отговорно управление на процесите на приобщаване на уязвимите групи чрез спорта. В изпълнение на тази цел, въз основа на национално проучване сред гражданското общество,бизнеса, спортни клубове и други институции, беше изготвен анализ за пречките и предизвикателствата пред интегрирането на уязимите мултикултурни общности /с фокус върху ромите/ и нагласите на обществото и бизнеса за интегрирането им чрез спорта от друга.
 

Целта на този дискусионен форум е да бъдат обсъдени подготвените препоръки и механизъм за ефективното използване на спорта като инструмент за успешното реализиране на политиките за интегриране на ромите и мигрантите в българското общество.

 
Дискусията ще се проведе на 3 октомври 2019 г. от 15.00 ч в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Предварително може да се запознаете с материалите:
  • Аналитичен доклад на резултатите от проучванията (сред бизнеса, населението и другите целеви групи на проекта)
  • Препоръки за конкретни дейности и мерки, чрез които спортът да се превърне в действен инструмент за интегриране на ромите и мигрантите/бежанците в българското общество
След това, в неформална обстановка на чаша вино, ще имаме възможност да обсъдим и други спортни теми на нашия град, вкл. следващото издание на Детски игри Старозагорски олимпийски надежди.
 

Моля, потвърдете Вашето присъствие на имейл: info@chambersz.com, или на тел.: 0887 110280, Тони Куцаров.

 

Още новини