Начало Новини От Палатата Покана за безплатен семинар за обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност

Покана за безплатен семинар за обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност

От Палатата

Безплатен семинар за обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност ще се проведе в Стара Загора от 09.06.2021 г. до 11.06.2021 г. 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проектът предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприятия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия.

Информация за обученията ще намерите на www.eetraining.eu, от където можете да се регистрирате.

Изпълнител по проекта е консорциум Ефективни и Ефикасни обучения ДЗЗД, тел. 0884/709590

Регистрираните ще получат допълнително информация за мястото за провеждане на семинара. Настаняването и залите за провеждане на обученията са в 3-звездни хотели със строга организация и стриктно спазване на предписанията на МЗ за работа в епидемиологична обстановка.

За повече информация на тел. 0896694015, Петя Ненчева

Документи за сваляне

Още новини