Начало Новини Актуално Подновиха сертификата за качество на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД до 2015 г.

Подновиха сертификата за качество на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД до 2015 г.

Актуално

Успешно премина одитът за подновяване на сертификацията на Системата за управление на качеството (СУК) в ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД, съобщи от отдел Информация и връзки с обществеността в централата. Проверката бе направена от сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд България ЕООД.

В резултат на това се подновява сертификацията на Системата за управление на качеството на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД с още три години - до 2015 г., като се запазва обхватът: Производство на електрическа енергия и предоставяне на услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението, пише вестник Старозагорски новини.
С приключването на одита за подновяване централата навлиза в трети цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 г., премина през ежегодните надзорни одити, пресертификацията през 2009 г. и спечелената Национална награда по качество за 2011 г. в категорията Големи предприятия.
Тазгодишният одит за подновяване на сертификацията премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия и препоръки за подобряване.

На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкна постиженията и високите резултати на функциониращата СУК, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересувани страни. Одиторите изтъкнаха, че въведените през периода 2011 - 2012 г. подобрения на Системата по качество са гаранция за нейната жизненост, развитие и потенциал.

Одиторският екип констатира добро познаване на изискванията на СУК по работни места, както и знания, умения и компетентност от одитирания персонал. Беше изтъкнато доброто ниво и изпълнение на дейности като обучение, метрология, технически надзор на съоръженията с повишена опасност, специален процес заваряване, вътрешни одити и др.

Още новини