Начало Новини Актуално Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОП Регионално развитие (презентация)

Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОП Регионално развитие (презентация)

Актуално

Стара Загора информационен център

В Стара Загора на работна среща с представители на местни, регионални и национални медии Областен информационен център Стара Загора представи проект Енергийно обновяване на българските домове по схема Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по оперативна програма Регионално развитие (ОПРР).

В презентацията бяха разгледани допустимите дейности и кандидати по схемата, как може да се кандидатства, необходими документи и етапи на изпълнение на проекта. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 50 млн. лева. Създава се фонд за жилищно обновяване с ресурс от 13 млн. лева с цел предоставяне на нисколихвени заеми за финансиране на собствения принос на кандидатите.

От проведената дискусия стана ясно, че в проекта могат да се включат многофамилни жилищни сгради с минимум 6 жилища и проектирани преди 1999 г.
С реализацията на проекта се очаква да бъдат обновени 600 – 700 сгради в България, което ще намали разходите за отопление с 30 - 40% на домакинство.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора, финансиран от Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още новини