Начало Новини Съобщения Подбор на инвестиционни проекти за финансиране на МСП

Подбор на инвестиционни проекти за финансиране на МСП

Съобщения

Отворена е първата за 2023 година Сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране, организирана от Съвета по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании Ърнст и Янг България и Инвестър Рилейшънс Сървисис.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора уточнява, че в нея със свои проекти могат да кандидатстват малки и средни предприятия. 

Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране - банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.

Сесията ще протече в три етапа

Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта

Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране

Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори

Изисквания за участие

Български компании - малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката.

Форма на кандидатстване

Електронно попълнена и подадена форма по образец на адрес: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_djmc8SjiTiCtVtQ

Подбор

Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия

Срокове

Срок за подаване на формуляри: 9 януари 2023 г.

Срок за разглеждане от експертна комисия: 12 януари 2023 г.

Срок за информиране на селектираните кандидати: 13 януари 2023 г.

Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 18 януари 2023 г.

Представяне на селектираните проекти: 20 януари 2023 г.

 

За повече информация:

e-mail: g.sabeva@bcci.bg

телефон: +359888592585

 

Още новини