Начало Новини Актуално По-ниските цени на водата за поливане

По-ниските цени на водата за поливане

Актуално

Предложените от Напоителни системи - клон Горна Тунджа с около 20 на сто по-ниски цени на водата за напояване са утвърдени от министъра на земеделието и храните, съобщи управителят инж. Филип Шукаров. Цената се определя всяка година в началото на поливния сезон със заповед на министъра.

Цената на кубически метър гравитачна вода е 0.18 лева, при 0.23 общо за страната, а за помпена първо стъпало - 0.34 лева, при 0.42, определена от министъра. За поливане на оризища цената е 0.022 лева за кубик, при обща за страната 0.025 лева. Цените са без ДДС.
От дружеството, което обхваща областите Стара Загора, Хасково и Кърджали, подават вода за напояване на оризища, зеленчукови градини, тютюн. Макар да има леко увеличение в сравнение с миналата година, цените ни са поносими за ползвателите. Предпочитаме да имаме повече клиенти и по-голям оборот. Продължаваме да сключваме договори, но не и с длъжници от миналата година. Предприели сме необходимото за завеждане на дела. Само от област Стара Загора неизрядни клиенти ни дължат 229 хиляди лева, а общо за трите области сумата е 380 хиляди лева, каза още инж. Шукаров.
По думите му в последните няколко години напояваните площи в региона са в относително еднакви граници, но за последните 22 години са намалели с около 20 на сто, а инвестиции в напоителната инфраструктура не се правят.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини