Начало Новини Актуално Планират визията на Стара Загора до 2020 г.

Планират визията на Стара Загора до 2020 г.

Актуално

На 23 юни 2011 г. кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев е поканен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подписване на договор за разработване на Интегрален план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора. Разработването му е за срок до 30 месеца, а стойността - около 1 милион лева. За малките градове бюджетът е около 500 000 лева.

Това е стратегически основополагащ документ, без който в следващия финансов период 2014 - 2020 г. Стара Загора няма да може да получи финансиране по нито един проект, който се финансира от европейските структурни фондове, уточни за вестник Старозагорски новини Георги Симеонов, директор на Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция.
Изискване на Европейската комисия е седемте големи български градове да разработят такива планове, т.е. да изградят визия какво точно ще се случва в тях през следващи 6 години.

След подписването на договора започва процедура за избор на изпълнител. Екипът трябва да бъде от специалисти по устройствено и стратегическо планиране, градоустройствени проблеми и др. Приетият миналия месец от Общинския съвет Общ устройствен план на Стара Загора е документ, върху който ще "се стъпи", заедно с Общинския план за развитие, който е сравнително по-остарял документ. Ще се направи анализ на постигнатото, обобщаване на всички документи и надграждане върху тях на новия интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Това няма да бъде план за целия град, а за три определени зони. Задължително е едната да бъде социална, т.е. за жилищно строителство. Другите две могат да бъдат индустриална зона или зона с административно-публични функции.
След приключване на първата част на проекта с анализ, обществени обсъждания, дефиниране на територии и др. ще следва одобрение на предложените зони от Общинския съвет, а след това и одобрение от управляващия органи - МРРБ. Тогава се пристъпва към разработване на втората част на проекта, свързана с планиране, програма за реализация, източници на финансиране.

Още новини