Начало Новини Актуално Планира се бюджетът на България за 2011 г. да има приходи от близо 26 млрд лв.

Планира се бюджетът на България за 2011 г. да има приходи от близо 26 млрд лв.

Актуално

бюджетПланираните приходи в проектобюджета на България за 2011 г. са в размер на 25,8 млрд. лв., което е 33,5% от БВП. От тях данъчните приходи са в размер на 20,3 млрд. лв., а неданъчните приходи за 2011 г. са разчетени в размер на 3,4 млрд. лева.

За 2011 г. е планиран бюджетeн дефицит по Консолидираната фискална програма в размер на 1 963 млн. лв. или 2.5% от прогнозния БВП, става ясно от проектобюджета за 2011 г.
През 2011 г. помощите, от които основен дял имат тези от европейския бюджет, са разчетени на 2,2 млрд. лева.
Рамката на Бюджет 2011 е изготвена при очаквания за икономически растеж от 0.7% още през настоящата година и прогноза от 3.6% за 2011 г. Прогнозите са външният сектор да бъде основно двигател на икономическата активност при продължаване на тенденцията за умерен реален растеж на износа. През следващата година се очаква и частично възстановяване на потреблението на домакинствата.
Общият размер на публичните разходи през 2011 г. възлиза на 27 807 млн.лв. Основните акценти на разходната политика в бюджет 2011 г. са насочени към: запазване на номиналния размер на средствата за заплати, достигнат през 2010 г. и определяне на индивидуалните възнаграждения съобразно концепцията за реформа за заплащане в бюджетната сфера; осигуряване на средства за национални доплащания на хектар земеделска земя и за животни; запазване на разходите за издръжка, капиталовите разходи и субсидиите от националния бюджет на нивата от актуализирания бюджет за 2010 г.
Основните разходни приоритети на бюджета за 2011 г. са даване на предимство на секторите, стимулиращи икономическия растеж – строеж на пътна, екологична и комунална инфраструктура, образование, конкурентноспособност на българските предприятия.

Още новини