Начало Новини Актуално Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро

Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро

Актуално
EK
  • От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира допълнителни инвестиции от 514 милиарда евро в целия ЕС, като по този начин постигна целта си половин година преди приключването на инициативата.
  • ЕФСИ - финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, несъмнено оказа въздействие върху икономиката на ЕС и доказва своята многофункционалност в отговор на пандемията на коронавирус.
  • През последните пет години стотици и хиляди предприятия и проекти се възползваха от него, благодарение на което Европа става по-социална, по-екологична, по-новаторска и по- конкурентоспособна.

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

В рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) бяха одобрени 1 400 операции при ползване на бюджетна гаранция от Европейския съюз и собствени ресурси от групата на ЕИБ. Очаква се те да доведат до допълнителни инвестиции в размер на близо 514 милиарда евро в държавите от ЕС и от тях да се възползват около 1,4 милиона малки и средни предприятия. През 2017 г., когато Съветът и Парламентът се споразумяха да разширят обхвата и големината на ЕФСИ, целта беше до края на 2020 г. да бъдат мобилизирани 500 милиарда евро. Средствата бяха предназначени за преодоляване на недостига на инвестиции, предизвикан от финансовата и икономическата криза през 2007-2008 г.

През последните години и особено след разпространението на пандемията от коронавирус акцентът на ЕФСИ се измести: той вдъхнови InvestEU - новата инвестиционна програма на Комисията за периода 2021-2 027 г., и вече допринася за Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса. ЕФСИ също така ще играе възлова роля за пакета от мерки NextGenerationEU за възстановяване на европейската икономика след шока от коронавируса. ЕФСИ ще направи това чрез допълнителни средства за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, чиято цел да предотврати случаите на несъстоятелност сред европейските предприятия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Планът за инвестиции за Европа е успешен. През последните пет години той даде възможност да бъдат финансирани стотици хиляди предприятия и проекти, което отговаря на нашите амбиции Европа да стане по- екологична, по-иновативна и по-справедлива. Ще запазим този модел чрез NextGenerationEU.

Председателят на групата на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер заяви: ЕФСИ може да служи като модел за действие при реакцията на коронавируса. Фактът, че надхвърлихме предсрочно номиналната сума от 500 милиарда евро, е доказателство за мощта на партньорството. Изпълнението на финансовия стълб на Плана на Комисията за инвестиции за Европа бе чест и предизвикателство за ЕИБ. Ние успяхме, не на последно място благодарение на отличното сътрудничество между банката и европейските и националните институции. Успехът на тази инициатива показва какво Европа може да постигне, когато разполага с подходящите инструменти: нашият континент стана по-социален, по-екологичен, по-иновативен и по- конкурентоспособен. Можем и трябва да надграждаме опита си, за да преодолеем настоящата криза. Това ще ни помогне да изградим Европа, с която да се гордеем.

Какво финансира Европейският фонд за стратегически инвестиции?

ЕФСИ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитно минало или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски обхват. Подкрепата за такива проекти изискваше от групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Това промени ДНК на банката и промени из основи начина, по който Европа финансира своите приоритети.

Особено важно е, че ЕФСИ позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти: 75 % от получателите на подкрепа от ЕФСИ са нови за банката. Това доказва добавената стойност на операциите на ЕФСИ.

Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) осигури финансиране за стотици хиляди МСП в разнообрази сектори и във всички държави от ЕС. Примерите варират от устойчиво селско стопанство в Белгия, иновативна медицинска технология в Испания до дружество за енергийна ефективност в Литва.

Икономическо въздействие: работните места и растеж

Въздействието на инициативата е значително. По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) от декември 2019 г. операциите на ЕФСИ са подкрепили около 1,4 милиона работни места, като до 2022 г. броят им ще нарасне спрямо изходното положение на 1,8 милиона. Освен това изчисленията показват, че благодарение на инициативата БВП на ЕС вече се е увеличил с 1,3 %, като се очаква до 2022 г. увеличението да е 1,9 %. От началото на тази година 60 % от набрания капитал са дошли от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е постигнал също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.

Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха тежко засегнати от кризата през 2007-2008 г., т.е. Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. При все че въздействието на преките инвестиции е особено силно в тези държави, изчисленията сочат, че за регионите по цел Сближаване (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни са дългосрочните резултати. Тези изчисления съответстват на действителните дейности по финансиране по линия на ЕФСИ: ако привлечените инвестиции се разглеждат спрямо БВП, сред държавите начело са България, Гърция, Португалия, Естония и Испания.

Как гражданите са се възползвали от Плана за инвестиции за Европа?

В доклада на ЕИБ за ЕФСИ от 2019 г. са изброени редица конкретни резултати от инициативата. Благодарение на ЕФСИ:

  •  Около 20 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет
  •  Около 540 000 социални жилища на достъпни цени са построени или обновени
  •  22 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
  •  Около 400 милиона пътнически пътувания годишно ще се възползват от нова или подобрена транспортна инфраструктура
  •  13,4 милиона домакинства бяха захранени с енергия от възобновяеми източници.
Контекст

През ноември 2014 г. Комисията и групата на ЕИБ инициираха Плана за инвестиции за Европа, за да обърнат низходящата тенденция в инвестициите и да насочат Европа към икономическото възстановяване. Неговият финансов стълб - Европейският фонд за стратегически инвестиции, първоначално беше натоварен с мобилизирането на 315 милиарда евро под формата на допълнителни инвестиции до 2018 г. Предвид постигнатия успех, Европейският парламент и държавите членки се споразумяха да подсилят ЕФСИ и да увеличат целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г.

В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се стигна до заключението, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите операции на ЕИБ, тъй като се използват по-малко бюджетни средства в сравнение с европейските програми за безвъзмездни средства и финансови инструменти. В оценката се подчертава, че подкрепата от ЕИБ е от възлово значение за бенефициерите на ЕФСИ: тя осигурява на пазара печат за качество и по този начин спомага за по-лесното набиране на средства. Успехът на ЕФСИ се основава не на последно място на неговата ефективна управленска структура, която реагира на постоянните промени на пазарите. Независима група от експерти решава дали даден проект отговаря на изискванията да получи подкрепа чрез гаранцията от ЕС. Целта: намаляване на рисковете за частни инвестиции в проекти, необходими за по-устойчива Европа, и добавяне на стойност към това, което би било осъществено без публична помощ.

През май 2020 г. Европейската комисия представи преразгледаното си предложение за приемника на Плана за инвестиции за Европа в следващата многогодишна финансова рамка, считано от 2021 г.: програмата InvestEU.

За повече информация

Още новини