Начало Новини Актуално Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 - 2027 г. е приет от ОбС

Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 - 2027 г. е приет от ОбС

Актуално

Над 80 предложения гласуваха по време на днешното редовно заседание на местния парламент общинските съветници в Стара Загора. Старейшините одобриха на второ четене приемането на Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, както и на две четения изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По време на тридесет и шестото заседание беше обсъден и приет Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 - 2027 г. Общинските съветници подкрепиха повишаване на основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и увеличаваане на числеността на общинска администрация, считано от 01.04.2022г. Старейшините дадоха съгласие на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/ и избраха независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2022г. на общински търговски дружества.

Единодушно беше подкрепено предоставянето на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. Три чучура - север, ул. Мусала № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна. Беше прието и предоставянето на безплатни карти за пътуване в рамките на град Стара Загора от Тролейбусни и автобусни превози ЕООД на граждани получили за убежище, временна или международна закрила в града.

Общинските съветници отложиха за следващата сесия възможността за освобождаване на управителя на общинското търговско дружество Автосервиз на здравни заведения ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс. По време на сесията през април ще бъде определен представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия

Наименувани бяха две на улици в старозагорския квартал АПК. Те ще носят имената 22 септември и Стопанска.

Още новини