Начало Новини Актуално Пивоварна Загорка обяви спечелилите финансиране проекти в конкурса Създаваме по-добро бъдеще

Пивоварна Загорка обяви спечелилите финансиране проекти в конкурса Създаваме по-добро бъдеще

Актуално
Загорка

Пивоварна Загорка обяви печелившите проекти в дарителския конкурс на Загорка АД Създаваме по-добро бъдеще. Общата стойност на даренията е 100 309 лева. Компанията финансира 10 проекта в трите основни области за реализация: Здраве, Околна среда и Образование. На церемонията присъстваха, всички подали предложения за участие, а специални гости на събитието бяха кметът проф. Светлин Танчев и областният управител Йордан Николов.

Най-голямо финансиране в размер на 19 000 лв. получи проектът на „Зонта клуб” – Стара Загора – „Опазване здравето на жените с онкологични заболявания”. Средствата ще са за закупуване на диагностична апаратура-хистероскоп за „Комплексен онкологичен център Стара Загора”ЕАД. Представителите на клуба бяха поздравени лично от мениджъра на „Загорка”АД Рууд ван ден Ейнден.

Областният управител Йордан Николов обяви отличения проект „Хипотерапия за деца” (лечебна езда) на СНЦ” Клуб по конен спорт Феномен - Стара Загора”. Кметът на Община Стара Загора поздрави представителите на ГС ”Алтернатива 55” за проекта „Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства на развитието”, която има акцент деца с аутистичен синдром. В този отличен проект потребители са 15 деца с генерализирани разстройства в развитието от аутистичния спектър, техните родители и специалистите, работещи с тях.

Останалите отличени проекти за изграждане на 150 км велосипедни маршрути в Сърнена Средна гора, облагородяване центъра на с.Дълбоки, община Стара Загора, организиране на работни арт-ателиета в еко-лагер на „Паниците” за младежи от Казанлък, Павел баня, Гурковои Николаево, Мъглиж и Стара Загора, проект за оборудване на кабинет за начална компютърна грамотност за хора със затруднено зрение, благоустрояване на спортна площадка към ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер”-Стара Загора, фотоконкурс и конкурс за есе сред младите хора за визията на гр.Казанлък, прилагане на нова софтуерна система за преподаване на уроци „Един компютър - много мишки”.

Общо 78 проекта бяха подадени до крайния срок, обявен по Дарителската програма „Създаваме по-добро бъдеще” на „Загорка” АД в офиса на Обществен дарителски фонд-Стара Загора. В комисията, която избра отличените проекти бяха Областният упровител Йордан Николов, заместник-областният управител Галина Стоянова, д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Стара Загора, Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности” и инж. Маргарита Георгиева – главен еколог на Община Стара Загора.

„Загорка” е вече над 110 години част от живота на Стара Загора и ще остане тук още и повече от 110 години. Следващата седмица ще обявим новата си програма за Дни на доброволческата дейност” – каза на официалната церемония днес генералният мениджър на „Загорка”АД  Рууд ван ден Ейнден.

По време на събитието Даниела Димитрова – директор на Асоциацията на Обществените фондации в  България, връчи на изпълнителния директор на „Загорка” АД Рууд ван ден Ейнден специалната награда на ОДФ – Стара Загора Дарител на 2010 година.
Загорка АД пожела успех на организациите при реализирането на проектите. Скоро се очакват първите резултати от дейностите в полза на общността на Стара Загора, които пивоварната и Общественият Дарителски фонд ще проследяват през следващите шест месеца.

Членовете на комисията по оценка на проектите лично връчиха даренията на отличените организации.

Печелившите са:

Категория: Здраве

  • Организация: „Зонта клуб” - Стара Загора

Име на проекта: Опазване здравето на жените с онкологични заболявания.

Кратко описание: Закупуване на диагностична апаратура – Хистероскоп за "Комплексен онкологичен център Стара Загора" ЕАД. Бенефициенти на проекта: жени с онкологични заболявания на територията на община Стара Загора.

Дарение: 19 000 лева.

  • Организация: СНЦ "Клуб по конен спорт Феномен - Стара Загора"

Име на проекта: Хипотерапия за деца.

Кратко описание: чрез комбинация от традиционни и алтернативни методи в рехабилитацията и хипотерапията да се постигне максимално възстановяване на деца с вродени и придобити психо-физически заболявания. Бенефициенти на проекта: 30 деца от ДДУИ в с. Сладък кладенец.

Дарение: 19 070 лева.

  • Организация: ГС „Алтернатива 55”.

Име на проекта: Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства на развитието.

Кратко описание: разработване и прилагане на програма за ранна диагностика и рехабилитация при деца с генерализирани разстройства в развитието от Стара Загора и областта, с акцент - деца с аутистичен синдром. Бенефициенти на проекта: 15 деца с генерализирани разстройства в развитието от аутистичния спектър, техните родители и специалистите работещи с тях.

Дарение: 8 990 лева.

Категория: Околна среда

  • Организация: СНЦ велоклуб „Зарата”.

Име на проекта: С велосипед сред природата

Кратко описание: облекчаване достъпа на велосипедисти в горите чрез маркиране на 150 км. велосипедни маршрути, с различна дължина и сложност, в Сърнена Средна гора, както и организиране на места за почивка по маршрутите; Създаване на площадка-полигон за обучение по безопасно придвижване с велосипед през града. Бенефициенти на проекта: членовете на Клуба и всички любители на велосипедния туризъм от Стара Загора.

Дарение: 5 561 лева.

  • Организация: Народно читалище "Развитие - 1878”.

Име на проекта: Центърът на Дълбоки – любимо място за отдих и развлечение.

Кратко описание: осигуряване на инструменти и посадъчен материал, кошчета и градински пейки за облагородяване центъра на селото чрез доброволен труд на жителите.

Бенефициенти на проекта: жителите и гостите на село Дълбоки.

Дарение: 6 573 лева.

  • Организация: СНЦ „Младежки център за развитие - Взаимопомощ”.

Име на проекта: „Еко бъдеще”.

Кратко описание: организиране на работни ателиета (за рециклиране на хартия, компостиране), прожектиране на къси филми на екологична тематика; след което общо 10 участника от всички градове ще се включат в еко-лагер на „Паниците”. Бенефициенти на проекта: младежи между 15 и 25 години от Казанлък, Павел баня, Гурково и Николаево, Мъглиж, Стара Загора.

Дарение: 5 025 лева.

 

Категория: Образование

  • Организация: Лайънс клуб „Стара Загора-Тракия”.

Име на проекта: „Компютърът – врата към по-добро бъдеще за незрящите”.

Кратко описание: Създаване и оборудване на компютърен клуб за хора със затруднено зрение. Курсове начална компютърна грамотност за пълнолетни лица с нарушено зрение - 72 часа, веднъж седмично в продължение на 18 седмици по 4 часа. Работа с говорящи програми и специален софтуер за увеличение, Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Excel, звукообработващи програми, електронна поща и Skype. Бенефициенти на проекта: хора със зрителни затруднения на територията на Област Стара Загора. Участниците в един курс са максимум 6 човека.

Дарение: 7 160 лева.

  • Организация: Училищно настоятелство при ПГСАГ "Лубор Байер".

Име на проекта: благоустрояване на спортна площадка за хандбал и футбол при ПГСАГ "Лубор Байер".

Кратко описание: Благоустрояване на спортна площадка за хандбал и футбол при ПГСАГ "Лубор Байер". Площадката се използва интензивно както от ученици в училището,така и от спортни клубове и граждани на град Стара Загора.

Дарение: 10 300 лева.

  • Организация: СНЦ „Център за евро-атлантически изследвания“.

Име на проекта: „Нашият град – една стъпка по-близо“.

Кратко описание: Фотоконкурс „Моят градски пейзаж“ и конкурс за есе „Моята визия за Казанлък” с цел да се разшири кръгозора на младите хора в Казанлък за историята и културата на града, провокиране на дискусия относно насоките на развитие на градската среда и нейната роля във формирането на ценностна система у гражданите.

Дарение: 10 000 лева.

  • Организация: Училищно настоятелство при ІІ ОУ "П.Р.Славейков".

Име на проекта: Един компютър - много мишки.

Кратко описание: Съвременните форми на обучение "Енвижън" и Microsoft Mouse Mischief – нова софтуерна система, с която учителите могат сами да разработват и управляват уроците и да направят учебните часове по-интересни и интерактивни за малките ученици, тъй като те имат ролята на активни участници, а не на пасивни слушатели. Бенефициенти: учениците от начален курс на обучение във II ОУ "П.Р. Славейков".

Дарение: 8 630 лева.

 

Загорка - Стара Загора

Още новини