Начало Новини Актуално Писмо на военния министър до областния управител на Стара Загора по повод обгазяванията

Писмо на военния министър до областния управител на Стара Загора по повод обгазяванията

Актуално

Писмо на министъра на отбраната Николай Младенов до областния управител на област Стара Загора Йордан Николов по повод сигнали от граждани, организации и сдружения във връзка със замърсяването на атмосферния въздух в района на Стара Загора, публикувано на сайта на военното министерство.

Уважаеми господин областен управител,
В отговор на Ваше писмо рег. №2186/23.12.2009 год., относно постъпили сигнали от граждани, организации и сдружения във връзка със замърсяването на атмосферния въздух в района на Стара Загора с азотни оксиди за периода 19.11.2009 - 09.12.2009 година и на 22.12.2009 г. Ви уведомявам за следното:
За посочения в писмото период в Централния артилерийски технически  изпитателен полигон (ЦАТИП) в работно време (от 08.30 часа до 16.30 часа) са проведени изпитвания на боеприпаси както следва:
артилерийски изстрели, противотанкови и зенитни изстрели, пиротехнически средства (сигнални ракети), инженерни боеприпаси (мини), както и елементи за тях (запалки, електродетонатори) на дати: 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30.11.2009 година;
стрелкови патрони, артилерийски изстрели, пиротехнически средства (сигнални ракети), инженерни боеприпаси (мини) и елементи за тях (запалки, електродетонатори) за дати: 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28 и 29.12.2009 година.  
Провежданите в посочения период от време мероприятия в ЦАТИП са планови и количествата на изпитваните боеприпаси не превишават нормалните. При стрелбата на посочените боеприпаси не се отделят азотни оксиди. Отделящите  се количества въглероден двуокис, вода, азот и кислород са в ниски концентрации, които не надвишават допустимите норми за качеството на атмосферния въздух.
За този период от време не са регистрирани от разположените в близост до полигона станции на РИОСВ (в района на село Ръжена и село Остра могила) отклонения на нормалните показатели на качеството на измервания атмосферен въздух.

Господин областен управител,

Уверявам във Ваше лице обществеността на Стара Загора, че Министерството на отбраната е загрижено за здравето на гражданите на град Стара Загора и полага необходимите усилия за недопускане на вредни последици за населението в резултат от дейността на полигона. Организирано е провеждането на постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух непосредствено в района на провежданите изпитвания, при което се използват съвременни технически средства, а резултатите от тези измервания са на разположение на специалистите и обществеността на Стара Загора. Министерството на отбраната осигурява възможност за граждански контрол върху дейността на полигона, като гарантира, че същият не замърсява атмосферния въздух и не вреди на здравето, както на своите служители така и на жителите на областта.

Още новини