Начало Новини Актуално Писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуре

Писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията

Актуално

AOBEПълно неудовлетворение от отговора на Комисията за защита на конкуренцията след сигнал от страна на а Асоциацията на организациите на българските работодатели за видими нарушения за Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия се изказва в писмо, което е изпратено до Комисията и до медиите.

В представения от Ваша страна отговор личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката, като ни се изисква информация по въпроси, които Комисията би следвало сама да събере и установи чрез изискания до компетентните държавни институции или като извърши правни проучвания и анализи - се казва в писмото, което е подписано от Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата и ротационен председател на АОБР за 2019 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Смятаме за редно да Ви уведомим, че сме изпратили аналогичен сигнал до Европейската комисия и сме уверени, че там ни разбират по-добре, се казва също в писмото, което публикуваме дословно:

ДО
Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
 КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Ваше писмо с изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018, изпратено в отговор на писмо от АОБР с входящ № ВХР-1440/22.07.2019 г., относно нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на група участници на свободния пазар на електрическа енергия

УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕНКОВА,

С настоящото изразяваме своето пълно неудовлетворение от Вашия отговор на сигнала на АОБР за видими нарушения за Закона за защита на конкуренцията на свободния пазар на електрическа енергия.

Вашето писмо (изх. № ИПИ-358 от 02.08.2019, КЗК/82/2018), изпратено в отговор на писмо от АОБР (вх. № ВХР-1440/22.07.2019 г.), бихме квалифицирали като принадлежащо към един бюрократически жанр от минали времена. Иначе казано, Вие сте ни изпратили отговор, чиято единствена цел е срещу входящия номер на нашето писмо да има изходящ номер на някакъв Ваш отговор.

В представения от Ваша страна отговор личи ясна тенденция за игнориране на проблемите в енергетиката, като ни се изисква информация по въпроси, които Комисията би следвало сама да събере и установи чрез изискания до компетентните държавни институции или като извърши правни проучвания и анализи.

Зададените към четирите национално представителни работодателски организации въпроси ще групираме в четири отделни групи:

1. Въпроси, чийто отговори се намират в законодателството на Р България и ЕС:

Въпроси № 5, № 6.3.1 (първо, второ и пето тире) и № 6.3.2 от писмото.

2. Въпроси, които изискват задълбочен секторен или SWOT анализ:

Въпрос № 1, № 2, № 3, № 6.2, № 6.3.1/трето тире/ от писмото.

3. Въпроси, чийто отговори можете да получите като изисквате информация от съответните държавни институции (Министерство на Енергетиката, КЕВР, Министерство на финансите), при които тя се събира и съхранява:

Въпрос № 6.1, № 6.3, №6.3.1/четвърто тире, №8 и №10 от писмото.

4. Въпроси с искания за становище по промени в законодателството:

Въпроси № 4, № 7 и № 9 от писмото.

Недопустимо е да бъдем принуждавани да отговаряме на въпросници от по единадесет точки и да се очаква от нас в течение на 20 дни да свършим работата на Комисията по енергетика при Народното събрание, Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР), Прокуратурата на РБ, Комисията за защита на конкуренцията (т.е. Вашата работа), Комисията за финансов надзор (КФН), ДАНС, а може би и на още някой друг.

Налага се да Ви напомним, че заплатите на Вашите подчинени се финансират от държавния бюджет, тоест от данъците, които нашите членове, създаващи над 86% от брутната добавена стойност, плащат. На този фон, Вие се опитвате да ни възложите допълнителна работа, за да свършим това, за което се плаща на Вас.

Ние не знаем мотивите на КЗК да игнорира огромния проблем, надвиснал над пазара на електроенергия. Не знаем, дали някой в КЗК е размишлявал над въпроса какви щети нанася чудовищният спекулативен ръст на цените на българската индустрия. Спекулативен ръст, възможен благодарение на голяма концентрация.

От наша гледна точка е абсурдно, че всички в България отлично разпознават приложената елементарна схема с подставени лица, зад които според редица публикации в медиите стои преимуществено г-н Христо Ковачки. Единствено КЗК не е в състояние да го направи! Уведомявате ни, че още преди пет години не сте успели да разпознаете свързаността между отделните подставени лица. В случай че тогава това не е било възможно, сега имате възможността след приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и други Европейски актове да поправите тази грешка и да откриете очевидното. Ако  продължавате да държите тезата, че това не са свързани лица, настояваме да си свършите работата и да ги разследвате за дейността им като картел.

Ние не сме привърженици на арогантността в изказа при диалога ни с институциите, нито пък желаем да Ви засегнем по някакъв начин лично, но реакцията на КЗК на нашия сигнал за ставащото на пазара на електроенергия може да се квалифицира по два начина:

 

  • Единият е пълна незаинтересуваност, безхаберие, нежелание за намеса и „главоболене“ с тази материя.
  • Вторият е съучастие в мащабното престъпление, което се извършва на пазара на електроенергия, при това в режим на продължаващо престъпление от 2014 година насам.
Ние сме склонни да смятаме, че вторият вариант е конспиративна теория и не отговаря на действителното положение на нещата. В този случай обаче Ви призоваваме да задействате ресорната Ви институция, за да извършите нещо полезно за конкурентната среда на пазара на електроенергия и за спасяването на българската индустрия от бремето на най-високите цени за електроенергия за промишлеността в Европа.

 

Смятаме за редно да Ви уведомим, че сме изпратили аналогичен сигнал до Европейската комисия и сме уверени, че там ни разбират по-добре. Информираме Ви, също така, че ще изпратим незабавно като допълнителен материал към сигнала ни до ЕК Вашето писмо, което ще покаже нагледно резултата от работата на КЗК, чието задължение е да защитава конкуренцията на пазара на електроенергия.

С уважение,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
Ротационен председател на АОБР за 2019 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

Още новини