Начало Новини Актуално Пилешкото месо в Стара Загора поскъпва

Пилешкото месо в Стара Загора поскъпва

Актуално
пилешко мсо поскъъпва

През периода 12-19 септември 2012 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната бележат леко покачване спрямо предходния седмичен период. Предлагането на замразено пиле на борсите в страната е в ценовия диапазон от 3,40 лв./кг до 4,30 лв./кг, като най-ниската стойност е отчетена в Добрич, а най-високата - в Разград и Стара Загора, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

В преобладаващата част от областите се наблюдават леки колебания на цените в двете посоки. В осем области се отчита седмично поскъпване на продукта в диапазона от 0,7% (Шумен) до 5,5% (Плевен). В шест от областите се отчита понижение на борсовите цени на замразеното пиле от 0,3% в Шумен до 3,5% в Силистра. Средно за страната, цената на едро на замразеното пиле бележи незначително седмично покачване – с 0,5% до 3,96 лв./кг.
Средната цена на дребно за страната на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) намалява с 0,2% спрямо предходната седмица, до 4,54 лв./кг. По области, предлагането в ГТВ е в границите от 4,05 лв./кг в Кюстендил до 4,93 лв./кг в Кърджали. В осем областни центъра се отчита поскъпване на продукта, вариращо от 0,9% (Видин) до 6,7% (Стара Загора и Шумен). В същото време, в други четири области замразеното пили поевтинява от 4,8% (Благоевград) до 9,8% (Бургас).

Цените на дребно на замразеното пиле в другите търговски обекти (ДТО) се движат в диапазона от 4,08 лв./кг в Силистра до 5,00 лв./кг в Ловеч. В осем от областите е регистрирано седмично поскъпване на продукта в по-малките магазини в рамките на 3,3 – 6,4%, най-чувствително в Монтана. Само в Кърджали и Стара Загора замразеното пиле поевтинява, съответно с 8,9% и 2%. В резултат, средната цена на дребно на замразеното пиле за страната в ДТО нараства с 0,8% спрямо предходния период до 4,58 лв./кг. Средно за страната, цените на замразеното пиле в ДТО са с около 0,9% по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро на продукта и тези на дребно в големите супермаркети е най-голям в Добрич (1,40 лв./кг), а най-малък в Разград (0,04 лв./кг). При по-малките магазини тази разлика е в диапазона от 0,23 лв./кг (Силистра) до 1,20 лв./кг (Добрич). Изключение прави Разград, където цената на дребно в ДТО е по-ниска от цената на едро с 0,20 лв./кг

През периода на наблюдение цените на едро на охладеното пиле се движат в границите от 4,10 лв./кг в Търговище до 5,31 лв./кг в Благоевград. В по-голяма част от  областите на страната замразеното пиле поскъпва с между 2,2% и 10,8%. Най-значително седмично повишение на цените се отчита в София, Хасково, Перник, Кърджали и Стара Загора. В резултат, средната цена на едро за страната на охладеното пиле нараства с 3,4% спрямо предходната седмица, до 4,81 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в големите търговски вериги е 5,16 лв./кг - с 3,2% по-висока спрямо предходната седмица. По области, цените на продукта в този тип обекти са в интервала от 4,65 лв./кг в Шумен до 5,65 лв./кг в Кърджали. В повечето от областите на страната се регистрира седмично поскъпване на охладеното пиле с между 1,2 и 12,3%, най-значително в Перник.

В другите търговски обекти охладеното пиле се предлага на цени от 5,03 лв./кг в Пазарджик и Пловдив до 6,15 лв./кг в Благоевград. В десет от областите се отчита поскъпване на продукта в рамките на 2% (Шумен) до 13,9% (Благоевград). В резултат, средно за страната, цената на дребно на охладено пиле в ДТО се покачва с 2,9% спрямо предходната седмица, до 5,34 лв./кг. За наблюдавания период средната за страната цена на охладеното пиле в ДТО е по-висока от тази в ГТВ с 3,5%.

Маржът между цените на едро и цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ варира от 0,02 лв./кг (Бургас) до 0,95 лв./кг (Търговище). В Благоевград, Враца, Добрич и Шумен средната цена на дребно в ГТВ е с между 0,03 и 0,30 лв./кг по-ниска от тази на едро.

Цените на дребно на продукта в ДТО са средно с 0,53 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 0,85 лв./кг в Благоевград. Само в Сливен средната цена на дребно в ДТО е незначително по-ниска от тази на едро (с 0,02 лв./кг).

Още новини