Начало Новини Актуално Петте дружества излизат от борсовия индекс Sofix

Петте дружества излизат от борсовия индекс Sofix

Актуално

фондова борса„Еларг Фонд за земеделска земя" АДСИЦ, „Спарки Елтос" АД, „Трейс Груп Холд" АД, Корпоративна търговска банка АД и „Оловно-цинков комплекс" АД са петте компании, които ще бъдат извадени от базата на водещия борсов индекс Sofix. Дружествата вероятно ще се разделят с титлата син чип.

Причината е, че те не изпълняват едно или повече от новите минимални изисквания за влизане в базата на бенчмарка.
Това показват изчисленията на вестник Пари за изпълнението на новите минимални критерии за включване в изчислението на Sofix. Последните изисквания бяха приети от съвета на директорите на Българската фондова борса в началото на юли, като беше решено броят на компаниите, които участват в изчисляването на бенчмарка, да се намали от 20 на 15.

Ръководството на Българска фондова борса реши да се завиши изискването за пазарна капитализация. Повишава се минимумът до 40 млн. лв. спрямо 25 млн. лв. преди това. Новият праг се оказва непосилен за две от дружествата - „Еларг" и „Спарки". След края на сесията вчера оценката на фонда за имоти е 33.44 млн. лв., а капитализацията на производителя на електроинструменти е едва 23.93 млн. лв.
СД на борсата завиши и минималното изискване за фрий-флоут на дружествата, които са част от бенчмарка. Свободно търгуемите акции трябва да достигнат 25% от капитала, а досега изискването беше за 10%. Увеличението на фрий-флоута ще стане на три етапа с по 5% - след 1 септември 2010 г. минимумът ще е 15%, след 1 март 2011 г. - 20%, а от 1 септември 2011 г. сините чипове трябва да имат поне 25% свободно търгуеми книжа. От последните публикувани данни за фрий-флоут коефициентите на сините чипове се вижда, че три от дружествата не може да покрият новия минимален праг от 15%, който влезе в сила от 1 септември. С по-малко свободно търгуеми акции са КТБ, „Трейс" и ОЦК. Изпълнителният директор на Българската фондова борса Иван Такев каза, че компании, които не отговарят на един или повече критерии, ще бъдат изключени от Sofix. Според него заседанието на съвета на директорите, на което ще се реши новият състав на водещия индекс, ще е в петък, 10 септември.
Ръководството на БФБ добави изискване и за минимална капитализация на свободно търгуемите
акции. Пазарната оценка на фрий-флоута трябва да е минимум 10 млн. лв. Изчисленията показват, че три от сегашните сини чипове не може да покрият това изискване. Ниската обща капитализация на „Спарки" не позволява на дружеството да достигне и минимума за пазарна оценка на свободните книжа, чиято стойност
е 5.3 млн. лв. Подобна е ситуацията и при „Еларг", което е с капитализация на фрий-флоута от 9.5 млн. лв. Последната компания, която не изпълнява този критерий, е ОЦК, което не покрива минимума заради ниския процент свободно търгуеми акции. Показателят при кърджалийската компания е 9.87 млн. лв.
„Ще има сортиране на компаниите по капитализация на фрий-флоута и ако има дружество, което не изпълнява този критерий, ще бъде изключвано, дори и да покрива всички останали", твърди Иван Такев.

Още новини