Начало Новини Актуално Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене

Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене

Актуално

Български енергиен холдинг ЕАДРаботна група с представители от Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД изготви кратка листа на фирмите, заявили интерес за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене. Комисията извърши преглед и анализ на подадените заявления за участие в процедурата и реши, че кандидатите, които най-добре отговарят на условията за опит в изграждане и инвестиране на ядрени мощности, които имат адекватна финансова способност да обезпечат задълженията за инвестиране и участие в проекта за изграждане на АЕЦ Белене и следва да бъдат включени в кратък списък (shortlist) на кандидатите, до които ще се изпрати покана за подаване на обвързващи оферти, са както следва: CNNC, Китай; Росатом – Атоменергопром, Руска федерация; Корейска хидро- и ядрена корпорация, Република Корея; Фраматом САС, Франция; Дженерал Електрик, САЩ.

Министър Петкова подчерта, че фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика и са избрани на база на техния опит, финансова стабилност и кредитен рейтинг. До края на месец януари ще бъдат изпратени покани на компаниите от кратия списък за подаване на обвързващи оферти.

В кратката листа са включени и компаниите Фраматом САС и Дженерал Електрик, тъй като и двете фирми са заявили интерес за участие в проекта чрез доставка на оборудване – Фраматом като доставчик на системи за безопасност, а Дженерал Електрик като проектант и доставчик на различни пакети, включително, но не ограничено до вторичния цикъл, състоящ се от основно оборудване на турбинна зала, както и на компресорите, трансформаторите и друго евакуационно оборудване. Двете фирми предлагат и да осигурят финансиране за системите, които ще доставят.

На 22-ри май тази година в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ Белене. В рамките на поканата бе дадена и възможност за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. В рамките на обявения срок тринадесет кандидата подадоха заявления. Седем от компаниите заявиха интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта. 

Процедурата е гъвкава и дава възможност на избрания стратегически инвеститор да води разговори с компаниите, заявили миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия. От страна на Република Северна Македония бе заявен интерес за придобиването на миноритарен дял в проектната компания, както и заявление за изкупуване на електрическа енергия от АЕЦ Белене. 

Още новини