Начало Новини Актуално Перспективите пред младежките политики дискутират на национална конференция в Стара Загора

Перспективите пред младежките политики дискутират на национална конференция в Стара Загора

Актуално

Представители на национални и местни институции се включиха в Националната конференция под надслов Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове.

Форумът се организира от Международен младежки център - Стара Загора по проект BGLD - 1.003-0003 Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова и ръководител на проект Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално поздрави участниците във форума.

От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, ви поздравявам и приветствам. Ние сме сред първите четири града в страната, които изграждат такива центрове, отговарящи на европейските стандарти за работа за личностно развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.

Международният младежки център в Стара Загора е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа през 2017 г. Ето защо сме изключително щастливи да ви посрещнем тук днес., каза тя.

Младежкият център е инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност, като участва в интензивен диалог с вземащите решения в сферата на младежките политики и е застъпник за тяхното качествено разгръщане на местно и национално ниво. Убедена съм, че дискусиите тук и разговорите ще бъдат изключително ползотворни!, подчерта тя.

Своите приветствия към участниците във форума отправиха още: Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България; Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България; Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, Весела Марева, директор на дирекция Младежки политики към Министерството на младежта и спорта; проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет.

В конференцията участие взеха още заместник-кметовете на общините Бургас, Враца, Добрич, Перник, Монтана. Програмни координатори Младежко развитие и участие на УНИЦЕФ, представител от катедра Публична администрация към Софийски университет, социолози и др.

Проектът BGLD - 1.003-0003 Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Още новини