Начало Новини Актуално Пенка Начева е вероятният нов директор на РИОСВ - Стара Загора

Пенка Начева е вероятният нов директор на РИОСВ - Стара Загора

Актуално

След проведения в последния работен ден на 2009-а конкурс по документи за директор на РИОСВ - Стара Загора, е избрана бившата ръководителка на екоинспекцията Пенка Начева. Комисията, провела интервютата с кандидатите, е била председателствана лично от министър Нона Караджова. Начева е получила най-високата оценка 5 по петобалната система. Другият ексдиректор Минчо Минчев е с втора по големина оценка на журито - 4.20.

Най-ниско е оценена Катя Киликчиева, която е била три мандата секретар на общинската администрация в Казанлък, оръжеен инженер и настоящ омбудсман на общината. Нейната професионална компетентност  е събрала 2.36, пише вестник Старозагорски новини.
Пред нашия кореспондент в Казанлък Киликчиева е определила конкурса като "проформа". Други участници в процедурата, между които и досегашният директор на РИОСВ Нанчо Видев, са категорични, че има драстично нарушаване на правилата при провеждането на конкурса, тъй като в качеството си на работодател министърката няма право да бъде председател на изпитната комисия.
Все още няма яснота дали изгубилите надпреварата ще се жалват в съда, но част от тях имат достатъчно основания да го направят. Това се отнася най-вече за назначения в началото на април 2008 г. Нанчо Видев. Той е химик по образование, с второ висше "Икономика, планиране и управление на селищните системи", придобито в Университета по национално и световно стопанство "Карл Маркс" в София. Ръководните му длъжности също са впечатляващи - главен експерт в Министерството на финансите - агенция "Митници", главен експерт в МВР, главен секретар в Министерството на земеделието и горите, завеждащ финансово-административна служба в посолството на България в Танзания...

Още при започването на работа в РИОСВ - Стара Загора, Видев заяви, че няма да допусне нови обгазявания на региона и ще бъде безкомпромисен към замърсителите, независимо от това дали над тях е опънат политически или икономически чадър. И удържа на думата си. В рамките само на няколко месеца под негово ръководство беше създаден и започна да функционира уникален за Европа Регионален център за ранно предупреждение за замърсяването на въздуха, а на МОСВ беше предложена система за мониторинг, обхващащ територията на цяла Южна България. Пак благодарение на Видев беше създадена стройна методика за преодоляване на закъснението по изграждането на регионални депа за битовите отпадъци, която започна да действа на територията на цялата страна. Не на последно място е и пълната прозрачност в работата на РИОСВ, тясното сътрудничество с медиите и неправителствените екологични организации.
Още преди провеждането на конкурса три организации са депозирали пред министър Караджова пълната си подкрепа за Нанчо Видев. От "Зелени Балкани" пишат, че работят в пълен синхрон и в дух на професионално сътрудничество с РИОСВ, както по отношение на Спасителния център за диви животни, така и по другите дейности на неправителствените еколози. "В този връзка ще се радваме досегашният начин на управление на РИОСВ - Стара Загора, в лицето на г-н Видев да продължи и занапред."

РАО "Тракия": Във връзка с изложени в публичното пространство становища за смяна на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите към МОСВ, изразяваме пълната си подкрепа за г-н Нанчо Видев... Благодарни сме му за пълното разбиране и помощ, които РИОСВ оказва на общините. В негово лице централната власт се ползва с доверие и авторитет в региона, което е гарант за осъществяване решенията на централната власт на местно ниво." Ще уточним, че членуващите в РАО "Тракия" общини са 36.
В писмото си до Нона Караджова СНЦ "Гражданско обединение - Екоцентър" - Стара Загора, отбелязва, че работата и стилът на Видев съществено са допринесли за успокояването на обстановката сред населението, станало особено чувствително след влошената екологична картина в Стара Загора, Гледачево, Гълъбово, Габровница, Казанлък. Във връзка с действащата система за ранно предупреждение в писмото изрично е отбелязана "...добрата координация и логистични връзки, създадени от екипа на г-н Видев с местните общински власти, областна управа, "Гражданска защита" и неправителствените организации, с медиите и големите замърсители в енергийния комплекс...". От Екоцентъра подчертават и изключителния принос на директора на РИОСВ в решаването на проблема с регионалните депа за битови отпадъци, както и съдействието му за реализирането на научноизследователския екологичен проект, финансиран по Норвежка програма с бенефициент Тракийския университет. Писмото, изпратено на Нона Караджова на 9 декември, завършва с думите: "Всичко това ни дава основание да заявим пред Вас - Нанчо Видев е нужен за старозагорци, и да настояваме да бъде назначен отново за директор на РИОСВ - Стара Загора."

На фона на всичко изброено дотук Нанчо Видев е класиран на трето място. Логичният въпрос, на който обществеността се надяла да получи задоволителен отговор, е какви са били мотивите на МОСВ и защо е предпочетена Пенка Начева?
Ще припомним, че с името на новата бивша директорка са свързани едни от най-болезнените екологични проблеми в Старозагорска област. По нейно време, средата на 2002 г., започна унищожаването на съветските ракети на полигон "Змейово", довело до сериозни граждански протести. И досега няма яснота за така наречения метод "Юхновски", чрез който стана ликвидирането на ракетите. Булото на секретния метод беше повдигнато от изследванията на специалистите от Умвелт институт в Германия, които бяха повикани да вземат проби от почва, растения, води и животни след големите обгазявания през 2004 - 2006 г. Анализите показаха наличието на изключително опасни химически вещества, между които и тежки метали и фталати. Според правителството и ръководената от Пенка Начева екоинспекция обаче, няма основания за тревога. По онова време изключително внимание се отделяше единствено на наднормените стойности на серния диоксид и вината беше хвърлена изцяло на източномаришките тецове и на специфичните метеорологични условия, пренесли химическия коктейл чак над Розовата долина. Дори и когато бяха открити наднормени стойности на хлороводород край с.Ръжена и Стара Загора, полигонът беше оневинен, а за виновник беше нарочена местна бакалия, дезинфекцирала пода си с хлорна вар. Пак по времето на директор Начева ескалира напрежението и с продължаващите години наред замърсявания от дървопреработвателното предприятие "Габровница" АД край Горно Сахране.

Случайно или не, но дни преди конкурса за нов директор обгазяванията стартираха с нова сила - този път само с азотни оксиди. И отново Стара Загора се оказа метеорологичен феномен, нямащ равен на себе си в страната. Министър Караджова отхвърли подозренията, че те са вследствие от дейности на полигон "Змейово", и стовари цялата тежест на инверсията, твърдото гориво и автомобилния трафик. И тъй като химията явно не е от силните страни на министърката, се надяваме, че поне ще може да защити избора на Пенка Начева, противно на предпочитанията от обществеността и местната власт в Старозагорско, Сливенско и Ямболско.

Още новини