Начало Новини Актуално Пчеларството в България е с най-висока усвояемост на средствата от ЕС

Пчеларството в България е с най-висока усвояемост на средствата от ЕС

Актуално
пчели

България е една от държавите от Европейския съюз с най-висока усвояемост на средствата по Програмата за пчеларство. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на пресконференция, на която бе отчетено усвояването на средства по Национална програма пчеларство и Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор.

Зам.-министър Димитров подчерта, че Програма пчеларство е пример за успешната съвместна работа на администрацията с  браншовите организациите. Прилагането на двете програми е доказателство, че институциите работят добре и България успешно се възползва от възможността за усвояване на средства, каза и изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Светослав Симеонов.

За 2010 година усвоеният бюджет по Програмата е около 78%, като изплатените средства на стойност 1 771 423,29 лв., а договорираните средства са на 100%, отчете зам.- изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Ангел Кинанов. Той обясни, че средствата, както и интересът по тази Програма е основно за закупуване на кошери и пчелни семейства от страна на бенефициентите. Новата Програмата по пчеларство 2011-2013 г., която е одобрена от Европейската комисия, е с бюджет от 19 588 640 лв., което е с три пъти повече от предишната, допълни още той. Зам.-изпълнителият директор уточни, че по нея са предвидени нови възможности за подпомагане, насочени към обучение и квалификация на кадри в пчеларството, популяризиране на българския пчелен мед, разработване на добри пчеларски практики, разработка на нови научно-приложни теми и др.
Изплатените средства по Програмата за развитие на лозаро-винарския сектор са в размер на 27 487 370, 27 лв.  за финансовата 2010 г., което е около 66% от годишния бюджет. Финансовите средства по Програмата, които са в размер на 112 млн. евра за целия програмен период, са разпределени в три мерки - „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”; „Промоция в трети страни” и  „Застраховане на реколта”.  
По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за 2009/2010 г. бюджета е в размер на 33 372 300,00 лв. Договорирани към момента са 59 инвестиции като първоначално одобрената финансова помощ е за 29 202 741,63 лв., от които са изплатени проекти на стойност 26 408 010,86 лв.
По мярка „Застраховане на реколта” за 2010 г. бюджета е на стойност 4 000 000 лв., като са изплатени 53 заявления със стойност на финансовата помощ 1 079 359,41 лв.

По мярка „Промоция в трети страни”, предвидения за финансовата 2009/2010 г. бюджет от 2 120 000 евро, като към момента има подадени 2 проекта, които са в процес на одобрение, информира още Ангел Кинанов.
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното г-н Красимир Коев каза, че трябва повече фирми да участват в Програмата и да се възползват от възможностите, които се дават за промотиране на български вина в трети страни. Това е възможност за разширяване на пазарите на българските вина, от която българските производители трябва да използват максимално, заяви от своя страна зам.-министър Димитров и даде за пример участието на български винопроизводители в Конференцията „Европа и виното” в гр. Тур, Франция.

Още новини