Начало Новини Актуално Пътна полиция засилва контрола върху дисциплината на пешеходците

Пътна полиция засилва контрола върху дисциплината на пешеходците

Актуално

Националните данни за пътнотранспортната обстановка показват, че пътнотранспортните произшествия с участието на пешеходци са близо една трета от всички катастрофи по пътищата, завършили със смъртен случай. Глобално погледнато, този вид пътни инциденти са силно представени в статистиките за смъртни случаи при катастрофи и това е свързано с висока социална и икономическа цена за хората, семействата им и обществото, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР - Стара Загора.

През 2009 г. всяка пета катастрофа на територията на Старозагорска област е била с участието на пешеходец. 79 пешеходци са пострадали, а 8 са загинали при пътни инциденти в старозагорско през годината. Пътнотранспортни произшествия с участието на пешеходци са на второ място по честота след челните сблъсъци между МПС. Най-често пътнотранспортни произшествия с пешеходци възникват в зоните между кръстовищата, спирките за обществения транспорт, сигнализираните и несигнализирани пешеходни пътеки, вследствие неправилното движение по платното, неправилно и внезапно пресичане между паркирани автомобили. Рискът да бъдат блъснати от МПС е най висок в ранните сутрешни часове и привечер, когато видимостта е ограничена, а трафикът интензивен. В повечето случаи вината за възникналия пътен инцидент е на водачите на МПС, но не са редки случаите, в които заедно нарушаването на правилата от страна на водачите, са налице и нарушения извършени от пешеходците. Предприемането на пресичане извън определените за това места, внезапното излизане на пътното платно и неспазването сигналите на светофарните уредби са най-честите нарушения, извършвани от пешеходци, които поставят в рискови ситуации тях и останалите участници в движението. Статистиката показва, че по-недисциплинирани и поради това  по-уязвими на пътя са възрастните пешеходци.

Анализите на пътната аварийност на територията страната, обуславят необходимостта от интензивна и целенасочена контролна дейност по спазване на правилата на движение от страна на пешеходците. През 2009 г. на територията на страната са констатирани 2101 нарушения на Закона за движение по пътищата от страна на пешеходци. Само в Старозагорска област санкционираните през годината пешеходци са 187, като броят им е нараснал 6 пъти в сравнение с предходната 208-ма. Въпреки предприеманите мерки – оптимизиране на пътната сигнализация и организацията на движението, засиления пътен контрол в уязвимите участъци и превантивната дейност, пешеходците продължават да бъдат най-незащитените, но в много случаи и най-недисциплинираните  участници в движението.  
С цел намаляване на пътните инциденти с участието на пешеходци, служителите осъществяващи пътен контрол на територията на цялата страна предприемат засилени мерки за контрол по спазване на правилата за пресичане и движение по пътното платно, описани в глава ІІ от Закона за движението по пътищата, раздел ХХІІ Правила за движение на пешеходците.
Съгласно Закона, пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън  пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата, които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър; които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет; хора, придвижващи се с инвалидни  колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.

Те могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на превозните средства, по възможност най-близо до лявата му граница, само когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани и при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

  • преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
  • да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
  • да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
  • да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
На пешеходците е забранено:
  • да навлизат внезапно на платното за движение;
  • да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
  • да извършват търговия и услуги на платното за движение.

Пешеходците следва да изчакват пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива на банкета.
При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение, пешеходците са длъжни да освободят пътното платно.

Законът предвижда глоба от 10 лв. за пешеходец, който нарушава правилата за пресичане. Ако с поведението си е предизвикал пътен инцидент, санкцията е до 50 лв. 30 лв. е санкцията за пешеходец, който преминава през ограждения от парапети или вериги.

 

Още новини