Начало Новини Актуално Партньорска мрежа на винения сектор - WINET в региона на черноморския басейн

Партньорска мрежа на винения сектор - WINET в региона на черноморския басейн

Актуално

EKТърговско промишлена палата - Стара Загора е партньор по проект WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB 638 финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство Черноморски басейн 2014-2020.

Партньори по проекта са:

 • Молдовска организация за инвестиции и насърчаване на износа, Молдова
 • Търговско - промишлена палата - Стара Загора, България
 • Търговско - промишлена палата - Тулча, Румъния  

Проектът WINET има за цел да увеличи търговията и сътрудничеството в лозаро-винарския сектор в  региона на Черноморския басейн.

За постигане на тази цел, партньорите по проекта ще създадат мрежа, свързваща над 100 винопроизводители, висше учебни заведения и научни институти, местни, регионални и национални власти, както и заинтересовани групи, НПО и организации за подкрепа на винения бизнес от трите държави - Молдова, България и Румъния. Проектът ще създаде необходимата рамка за установяване на активни връзки между членовете на мрежата, като създаде общност, която ще си сътрудничи, с цел засилване на търговските отношения и постоянна модернизация на лозаро-винарската индустрия в региона.

WINET

Партньорската мрежа WINET ще създаде предпоставки за подобряване на трансграничното сътрудничество в лозаро-винарския сектор с използването на нов подход, основан на комбинация от модерни мрежи и съвременни онлайн технологии, които ще увеличат търговията между Румъния, България и Молдова, както и износът за други страни.

Цели на мрежата WINET:

 • Да се увеличи трансграничната търговия и да се модернизира лозаро-винарския сектор и свързаните с него сектори

 • Да се промотират лозаро-винарските продукти в региона, да се развитие и увеличи сътрудничеството в лозаро-винарския сектор

 • Да се разработи онлайн платформата WINET за развитие на лозаро-винарския сектор

 • Да се популяризират лозаро-винарските продукти на вътрешния и външния пазар

 • Да се свържат лозаро-винарските компании с търговските пазари, представени от дистрибутори, икономически агенти, потребители и др.

 • Да се развие търговията на продукти Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ)

 • Да се укрепи сътрудничеството между заинтересованите страни (държавни и регионални власти, агенции, асоциации, неправителствени организации и производители на вино), работещи в областта на лозаро-винарския сектор, за да се увеличи потенциала на лозаро-винарския сектор в Черноморския регион, с цел да се намерят общи решения за развитие на лозаро-винарския сектор

 • Да подпомогне развитието и промотирането на лозаро-винарския сектор и енологичните туристически дейности

 • Да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни, работещи в лозаро-винарския сектор

 • Да подпомогне по-доброто представяне на обединения винен потенциал на участващите страни на трети пазари

 • Да даде възможност за разработване на трансгранични винено-туристически маршрути на участващите страни  

Ползи за членовете на мрежата WINET

 • Възможност за достъп до мрежа от членове, включени в първата онлайн платформа и мобилно приложение, посветено на лозаро-винарския сектор

 • Възможност да станете част от туристически кръг на територията на участващите страни

 • Възможност да станете член на интерактивен туристически маршрут с достъп на Google Maps до дестинацията

 • Възможности за реклама на национално и международно ниво, чрез популяризиране на членовете на платформата в Интернет и социалните медии

 • Ще получите достъп до базата данни на дистрибутори и вносители на винарски продукти от страните членки на проекта

 • Ще имате достъп до подробния профил и описание на членовете на платформата, включително и до техните продукти и услуги

 • Възможност за участие в две събития за обмен на най-добри практики в Румъния и България и Международна конференция на мрежата WINET в Молдова

 • Възможност за директна комуникация с членовете на платформата - достъп до новини, до най-новите тенденции и ноу-хау от винопроизводството от Черноморския басейн и възможност за участие в онлайн събития

С настоящото писмо, ви каним да станете част от партньорската мрежа WINET и да се възползвате от възможностите за сътрудничество.

Интересът за членство в мрежата WINET се завява писмено, чрез подписване на Протокол за коопериране и сътрудничество. Участието в дейностите на мрежата е безплатно.  

За повече информация се обръщайте към: Светослава Павлова и Красимира Соколова на тел. 042 626297, 042 626033 и 0888 718677 или на projects@chambersz.com

 

Още новини