Начало Новини Актуално Парламентът предвижда 17 млрд. лева приходи за 2012 г.

Парламентът предвижда 17 млрд. лева приходи за 2012 г.

Актуално
Народно събрание

Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2012 г. За следващата година са предвидени приходи от 17 029 млн. лева и разходи, трансфери и вноска в общия бюджет на Европейския съюз от общо 18 586 млн. лева. От тях разходите са 7 926 млн. лева, трансферите (нето) - 9 764 млн. лева, а вноската в европейския бюджет е 896 млн. лева.

Заложеното бюджетно салдо по републиканския бюджет за 2012 г. е отрицателно и е в размер на 1 557 млн. лева. За 2012 г. са планирани данъчни приходи от 15 388 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. От тях от корпоративен данък са предвидени да постъпят 1 475 млн. лева, от данък върху доходите на физическите лица - 2 236 490 хил. лева, от ДДС - 7 100 млн. лева, от акцизи - 4 130 млн. лева, от мита и митнически такси - 120 млн. лева. За текущи разходи през следващата година са планирани 6 823 млн. лева, а за капиталови разходи - 949 260 600 лева. Предвижда се нетният прираст на държавния резерв да бъде 35,4 млн. лева. От планираните трансфери 2 160 млн. лева ще бъдат предоставени на общините, 4 588 млн. лева – на държавното обществено осигуряване, 946,5 млн. - на Националната здравноосигурителна каса. За съдебната власт са разчетени 260 млн. лева. За Народното събрание се отпускат 50,8 млн. лева.

Държавните средства за Българската национална телевизия за следващата година възлизат на 67 млн. лева, а за Българското национално радио - на 42 млн. лева. За първи път в бюджета отделно са разписани пари за Българската телеграфна агенция в размер на 4,2 млн. лева. Планираната субсидия за държавните висши училища е 345 млн. лева, а за Българската академия на науките - 62 млн. лева. Средствата за Държавен фонд Земеделие за 2012 г. са 601,6 млн. лева. Промяна между първо и второ четене има на средствата за БАН, които по предложение на ПГ на ПП ГЕРБ се увеличават с 5 млн. лева за сметка на текущите разходи.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 835 млн. лева. Това приеха депутатите при гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2012 г. Това са трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия от 241 млн. лева и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от 14 млн. лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е 70,2 млн. лева, в това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 42,5 млн. лева. Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия. Първото тримесечие общините ще получат 30 процента, второто 25 процента, третото 20 на сто и последното тримесечие - 25 на сто. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, е съответно - за първото тримесечие - 20 на сто, за второто - 25 процента, за третото - 30 на сто и за четвъртото - 25 на сто. Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 процента. Държавата предоставя на общините до 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване до 20 януари и до 30 октомври останалите 25 процента.

Парламентът увеличи с един милион лева парите за комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Предложението беше на лидера на народния представител Яне Янев. Допълните средства ще се вземат от субсидиите на т.нар. Комисия по досиетата и на Комисията за защита от дискриминация. Така парите за следващата година на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще бъдат 6 млн. лева. Депутатите решиха да вдигнат и парите за Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 1 милион на 1,5 млн. лева по предложение на заместник-председателя на парламентарната вътрешна комисия Красимир Ципов от ПГ на ПП ГЕРБ. Средствата ще бъдат взети от субсидията на КРС. Общо за Министерския съвет са предвидени 51,8 млн. лева.

Министерствата с най-висока субсидия през следващата година са Министерството на отбраната със 950 млн. лева, Министерството на труда и социалната политика - с 925 млн. лева, МВР - с 898 млн. лева, Министерството на образованието, младежта и науката - с 814 млн. лева. Парите за Министерството на здравеопазването са 332 млн. лева, а за Министерството на културата - 100 млн. лева. За ДАНС за следващата година са отпуснати 75 млн. лева. За администрацията на президента отпуснатите пари са 4 млн. лева.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 835 млн. лева. Това са трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия от 240,6 млн. лева и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от 14 млн. лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е 70,2 млн. лева, в това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 42,5 млн. лева. Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия.

Първото тримесечие общините ще получат 30 процента, второто 25 процента, третото 20 на сто и последното тримесечие - 25 на сто. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, е съответно - за първото тримесечие - 20 на сто, за второто - 25 процента, за третото - 30 на сто и за четвъртото - 25 на сто. Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 процента. Държавата предоставя на общините до 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване до 20 януари и до 30 октомври останалите 25 процента.

 

Още новини