Начало Новини Актуално Парламентарни въпроси на гръцки евродепутат за замърсяването на въздуха в Стара Загора и полигона Змейово

Парламентарни въпроси на гръцки евродепутат за замърсяването на въздуха в Стара Загора и полигона Змейово

Актуално

Гръцкият евродепутат от групата на зелените Михаил Тремопоулос е задал на 12-ти май 2010 г. до Европейската комисия парламентарни въпроси, съобщиха от Български център за зелена икономика. От 2002 г. атмосферния въздух и околната среда в Стара Загора – България се замърсява систематично с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и хлороводород.

На 19.02.2010 г. мониторната станция на в село Остра могила, близо по военен полигон Змейово и Стара Загора, регистрира концентрации на фосген 2,8-2,9 микрограма на метър кубичен, което предполага ,че опасните съединения може да са били използвани на военния полигон.
Българските власти не информират веднага местното население за източника на замърсяване на атмосферния въздух и не вземат някакви мерки за спиране на замърсяването.
1.Знае ли Комисията защо Министерство на околната среда и водите и Министерство на отбраната в България  не осигурява информация на населението от област Стара Загора за източника на замърсяване на атмосферния въздух?
2.Какви мерки Комисията планира да задължи българските власти да спрат да замърсяването на атмосферния въздух  от военен полигон Змейово?”
Въпросите са публикувани на сайта на Европарламента на адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-3343+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
Еврокомисията е длъжна да получи информация от българските власти и да отговори на въпросите на евродепутата в срок от 2 месеца.
След Елс де Гроен и Хилтруд Брайер г-н Тремопоулос е третият евродепутат поставящ въпроси за замърсяването на въздуха в Стара Загора, което вече е европейска тема.

 

Още новини