Начало Новини Актуално Парите по ФАР остават замразени

Парите по ФАР остават замразени

Актуално

Парите по програма ФАР няма да тръгнат към нас. Те остават замразени, защото Европейската комисия очаква от България да оцени системните слабости в усвояването им и да предложи финансови корекции. Това става ясно от доклада на ЕК за управлението на еврофондовете у нас и в Румъния, изготвен по искане на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент.


ЕК е констатирала слабости в контрола на търговете и извършените плащания, чести случаи на конфликт на интереси и нерегламентирана намеса във възлагането и изпълнението на договорите, пише в доклада, съобщи БНР, цитирано от standartnews.com. Затова парите по ФАР остават замразени, като от властите у нас се очаква детайлна оценка на системните слабости плюс предложения за финансови корекции. С други думи – доброволен отказ от част от парите по програмата. Към България е отправена и препоръка да укрепи ролята на националния координатор, да реорганизира двете действащи агенции по ФАР и да въведе проективни мерки за установяване и докладване на нередности.
За оперативните програми Еврокомисията описва как оценките за съответствие, които биха позволили същинските плащания по тях, са били отхвърлени на два пъти, като едната главна причина са слабости в системата за управление и наблюдение, другата – в липсата на последователност между констатациите от извършените одити и заключенията в тях.
При плащанията за развитие на селските райони трябва да се вземат необходимите поуки в САПАРД, защото парите се управляват от същите институции, а при преките плащания на площ да се преодолеят слабостите в интегрираната система за контрол ИСАК и в идентификацията на земеделските парцели. В момента върви проверка на съответствието им и може да се стигне до връщане на част от парите, платени през 2007 година.
Проверка ще бъде направена и на парите отпуснати за подготовка за Шенген. Тя ще е в края на тази година, когато изтича срокът на програмата и ако неправомерно изразходвани пари, те също ще бъдат изискани обратно от Еврокомисията, пише още в доклада за България, който е детайлно илюстриран с таблици и предвидени и вече платени суми и не съдържа никакви политически оценки и изводи.

Още новини