Начало Новини Актуално Парични заеми над 10 000 лева се декларират пред НАП

Парични заеми над 10 000 лева се декларират пред НАП

Актуално
Декларации пред НАП

В първите дни на месец април в Офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Стара Загора са подадени 8078 декларации за доходите на физическите лица получени през 2010 година. Офисите на Агенцията за приходите в Казанлък и Стара Загора са предпочетени от 7140 лица, други 518 са избрали пощенските оператори за изпращане на декларациите.

420 клиента са ползвали 5% отстъпка от данъка за довнасяне и са подали декларациите си по интернет, подписани с електронен подпис, съобщиха от пресцентъра на Офиса на НАП - Стара Загора. Напомняме, важна новост през тази година: данъчна декларация за доходите получени през 2010 г. са задължени да подават и всички физически лица, които отговарят на изброените условия. Ако до 31 декември 2010 г. сте работили:

  • на две или повече места на трудов договор;
  • в течение на годината сте сменили своя работодател и сте започнали при друг отново на трудов договор, но последния не е изчислил годишния размер на данъка на лицата;
  • останали сте без работа през годината или сте се пенсионирали и към 31 декември, не сте имали основен работодател, който да изчисли годишния Ви данък.

И в трите изброени случая лицата са работили по трудови правоотношения, и имат задължение да подадат годишна данъчна декларация.

Съгласно промените в закона за доходите на физическите лица не подават данъчна декларация единствено лицата, които към 31 декември 2010 г. имат само един работодател, който е определил и внесъл пълния размер на годишния данък до 31 януари 2011 г.

Годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица се подават на място в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък, по пощата с обратна разписка, по куриер, могат да бъдат приети на гише в Централните пощенски клонове или да се изпратят по Интернет подписани с електронен подпис до 02 май 2011 г. До същата дата следва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите. При попълване на преводни нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането (1. 01. 2010 - 31. 12. 2010).

За втора поредна година в данъчните декларации се вписват и заемите между физически лица над 10 000 лева. Изискването не важи само за получени банкови кредити. Пред агенцията за приходите се декларират получените заеми от физическите лица, както и дадените такива. Обявяват се пред НАП и всички непогасени суми по кредити получени в периода 2005-2010г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010г. е над 40 000 лева.

Всеки наш клиент може да се консултира как да попълни данъчната си декларация на цената на градски разговор избирайки информационния телефон на НАП: 0700 18 700. Всички актуални формуляри на документи могат да бъдат намерени на страницата на НАП, или на място в Офисите на приходната агенция.

Още новини