Начало Новини Актуално Панхим ООД инвестира 8 млн. евро в модернизация на производството

Панхим ООД инвестира 8 млн. евро в модернизация на производството

Актуално

Панхим

Панхим ООД - Стара Загора откри нов цех за производство на многостенни листове от поликарбонат. Новото производство заема площ от 2400 кв.м и е разположено в района на бившия завод Агробиохим в Стара Загора. Собствениците на Панхим са инвестирали 3 млн. евро в изграждане на цеха и оборудването му с модерна екструдираща линия.

Плановете им включват закупуване на още една нова производствена линия на стойност 2 млн. евро, като част от финансирането е по оперативна програма Конкурентноспособност на българската икономика.

Чрез новото производство разширяваме асортимента от продуктите, които предлагаме на пазара. Българското предприятие, като част от  фирмата майка Плазит Полигал Груп, е сред най-големите в Европа производители на продукти от плексиглас в Еворпа, каза управителят на Панхим Сасон Алкалай. Със старта на новото производство ще бъдат разкрити нови 15 работни места. Така общият брой на работещите в Панхим ще достигне 130 души.

От миналата година предприятието разширява и модернизира цеха си за производство на гранули от полиметилметакрилат (ПММА). Планираната инвестиция е в размер на 3 млн. евро. В този проект също се разчита на средства по програма Конкурентноспобност на българската икономика в размер на 1,3 млн. евро. С това инвестиционната програма на предприятието надхвърля 8 млн. евро, съобщи Сасон Алкалай. От 2000 г. до сега собствениците на Панхим от Плазит Полигал Груп са инвестирали 12 млн. евро в българското си предприятие.

До момента Панхим е произвеждало 6000 т годишно гранули от полиметилметакрилат и е единственият производител на такива гранули в България. С новата инвестиция, предвидена за разширение и модернизиране на цеха, производството на гранули ще бъде удвоено и ще достигне 12 000 т годишно. Това ще увеличи значително и собственото производството на произведените листи от ПММА.

За 2011 г.  годишният ни оборот е 55 млн. лв. и очаквам до 4 години с новото производство и благодарение на изпълнение на инвестиционните планове, той да надхвърли 100 млн. лв., казва Сасон Алкалай.

Над 95% от продукцията на Панхим е предназначена за пазарите в Европа. Панхим държи 10% от пазара на листи от полиметилметакрилат в Европа. Заедно с Плазит Полигал Груп компанията се нарежда на трето място в Европа по производство на продукти от ПММА, казва Сасон Алкалай. През миналата година продажбите бележат спад от 20% спрямо бюджетните планове и това е резултат от общата икономическа криза, но въпреки това дружеството има ръст в произведената продукция от 12% спрямо 2010 г.  От началото на тази година се усеща раздвижване на пазара в Европа, казват от ръководството на Панхим.  Предприятието продава най-успешно продукцията си във Франция, Германия, Полша, Испания и Италия. Плазит Полигал Груп има предприятия в Израел, Русия, Испания, Чили и България. Близо 40% от общите инвестиции на групата през последните 2 години са насочени към българското предприятие Панхим. Тук има добри икономически условия за развитие на този бизнес, защото имаме възможността да привлечем и работим с много добри специалисти. Освен това географското положение на България също е важно за бизнеса ни и ни дава голямо предимство, коментира Сасон Алкалай.

По данни на професионалната международна организация CEFIC (European Chemical Industry Council) през 2001 г. предприятието държи 2 % от европейските пазари,  а в края на 2011 г., то обхваща 9% от европейските пазари. В резултат на направените през годините инвестиции в ново оборудване, се отчита постоянно намаляване на рекламациите за  произвежданите продуктите и през 2011 г. те засягат едва 0,25% от продукцията, което е много под приетите стойности за сектора. Над 5 пъти са се увеличили и реализираните продажби през годините - от 5 млн. евро за 2001 г. до 26 млн. евро през 2011 г.

Успехът на Панхим се дължи най-вече на стратегията за управление. На първо място вниманието е насочено към клиентите и с голямата част от тях фирмата има установени дългогодишни отношения, защитени с конкурентни цени и високо качество. На второ място фокусът е поставен върху работещите в предприятието. Ръководството приема, че те са най-важният актив и полага усилия за професионалната квалификация и развитие. Важни са и доставчиците на суровини и материали и Панхим е предпочитан партньор заради коректните отношения с тях. Всичко това е подплатено и с увереността и удовлетвореността на собствениците на предприятието, че преди 12 години са направили отлична инвестиция в България.

Визитка

Панхим ООД е един от водещите в Европа и единствен производител в България на листи от полиметилметакрилат (ПММА) и полистирол, известни като (плексиглас) и на гранули от ПММА. Дружеството е създадено през 1999 г. и развива дейността си в собствена производствена база. Днес Панхим е част от израелската Плазит Полигал Груп (Plazit Polygal Goroup). Над 95% от продукцията на дружеството намира пазари извън България. Предприятието има пазарен дял на продукти от ПММА в страните от Западна и Централна Европа от 9%. Приходите от основна дейност за 2011 г. са в размер на близо 52 млн. лева. Предприятието има годишен ръст от 12%. Производствената програма предвижда увеличаване на обемите и повишаване на пазарния дял в страните от ЕС с 3% до 2013 г.

  

Още новини