Начало Новини Актуално Пакетът от мерки на Комисията за туризма и транспорта. Какво предлага днес Комисията?

Пакетът от мерки на Комисията за туризма и транспорта. Какво предлага днес Комисията?

Актуално

EKПакетът от мерки на Комисията за туризма и транспорта през 2020 г. и след това се състои от три документа с насоки и една препоръка, с които държавите от ЕС да бъдат подпомогнати при постепенното премахване на ограниченията за пътуване, да се осигури възможност на предприятията да заработят отново и да се направи така, щото гражданите в Европа да могат да прекарат безопасно и отморяващо лятото след няколко месеца изолация, спазвайки необходимите предпазни здравни мерки.

Пакетът от мерки съдържа:

- Общо съобщение за туризма и транспорта през 2020 г. и след това;

- Общ подход към премахването на ограниченията върху свободното движение по вътрешните граници на ЕС по постепенен и съгласуван начин, отразяващ постепенното премахване на ограниченията в самите държави;

- Обща рамка за подкрепа на постепенното възстановяване на транспорта при едновременно осигуряване на безопасността на пътниците и служителите;

- Препоръка, предвиждаща ваучерите за пътуване да се превърнат в привлекателна възможност, която да замести връщането на пари в брой;

- Общи критерии и принципи за постепенно и безопасно възобновяване на туристическите дейности, в частност за разработване на здравни протоколи за туристическите обекти в хотелиерството и ресторантьорството (хотели и т.н.).

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини