Начало Новини Актуално Пак замърсиха въздуха на Стара Загора. Нещо се е случило в 1.00 часа на 28 януари т.г.

Пак замърсиха въздуха на Стара Загора. Нещо се е случило в 1.00 часа на 28 януари т.г.

Актуално

Наднормени стойности на фини прахови частици отчете вчера Автоматичната измервателна станция на РИОСВ - Стара Загора, дислоцирана на "Зеления клин". От Изпълнителната агенция по околната среда съобщават, че стойностите са 1.37 пъти над пределнодопустимата концентрация /ПДК/.

Наднормените стойности са отчетени от 1.00 ЧАСА ПРЕЗ НОЩТА и си останаха такива през целия ден, пише вестник Старозагорски новини.
Още по-любопитен е фактът, че същите наднормени стойности на фини прахови частици са отчетени и от станцията на РИОСВ в едно от селата край полигон "Змейово" - Остра могила. И там пикът им започва в 1.00 ЧАСА ПРЕЗ НОЩТА и продължава през целия вчерашен ден.
Според ИАОС, източниците на фини прахови частици са промишлеността, транспортът, енергетиката и битовото отопление. А техните наднормени стойности водят до увреждане на тъканите на белия дроб.

Освен със фините прахови частици, на 27 срещу 28 януари т.г. Стара Загора е имала проблем и със сероводорода.
Системата за контрол качеството на атмосферния въздух отчете такива в продължение на 13 часа (от 19 часа на 27 януари до 8.00 часа вчера). Най-високи стойности от 0.012 и 0.015 микрограма на куб.метър са замерени в 1.00 и 2.00 часа на 28 януари.
Във връзка с многобройните сигнали на граждани, че Стара Загора отново е обгазена, вчера "Старозагорски новини" се обърна към директора на РИОСВ Пенка Начева. Тя коментира пред медията ни, че действително станциите са отчели наднормени стойности на фини прахови частици, но за сероводорода нямала докладвана информация. Всички по-нататъшни опити да се свържем с г-жа Начева, за да установим каква е ситуацията със сероводорода, не се увенчаха с успех. Следобед на редакционния телефон се обадиха от пресцентъра на РИОСВ и съобщиха, че действително има завишени стойности на сероводород в 1.00 и 2.00 часа, но те не са над ПДК.
Според данните, публикувани в Системата за контрол качеството на атмосферния въздух в Стара Загора (която е част от националната автоматична система, показваща данните на регионалните екоинспекции), пределнодопустимата стойност на сероводорода е 0.005 микрограма на куб.м.
От пресцентъра на РИОСВ обаче вчера ни информираха, че явно има някакво разминаване. Те се позоваха на заповед на министъра на околната среда и водите от 2006 г., по силата на която пределнодопустимата стойност на сероводорода е 0.015 микрограма на куб.метър!?
Този факт го оставяме без коментар.
Другият обаче е много важен. Ако приемем казаното от РИОСВ - Стара Загора, за наднормените стойности на фините прахови частици в Стара Загора и с.Остра могила и завишените данни на сероводорода, ИЗЛИЗА, ЧЕ В 1.00 ЧАСА НА 28 ЯНУАРИ НЕЩО СЕ Е СЛУЧИЛО!? И най-вероятно това нещо не се дължи нито на промишлеността, на транспорта, енергетиката и битово отопление. Но това нещо е факт и то е причината да бъде замърсен въздухът на Стара Загора... за кой ли път.
И пак посред нощите...

Още новини