Начало Новини Актуално Pаботодателите могат да се възползват от финансови средства за насърчителни мерки за заетост

Pаботодателите могат да се възползват от финансови средства за насърчителни мерки за заетост

Актуално
Агенция по заетостта

Дирекция бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец октомври 2010 г., както следва:

 

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).

3 177 лв.

2. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).

2 230 лв.

3. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване(чл.41 от ЗНЗ).

39 730 лв.

8. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ).

603 лв.

9. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди (чл.52 ал.1 от ЗНЗ).

8 400 лв.

10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52 ал.2 от ЗНЗ).

3 733 лв.

11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители “осиновители” и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).

1 815 лв.

Още новини