Начало Новини Актуално Овергаз инк твърди, че азотните оксиди от природния газ не са причина за обгазяване на Стара Загора

Овергаз инк твърди, че азотните оксиди от природния газ не са причина за обгазяване на Стара Загора

Актуално

Изчисленията по методиката CORINAIR на Европейската агенция по околна среда, използвана и от нашето Министерство на околната среда и водите, показват, че азотните оксиди от газовите инсталации в Стара Загора не са причина за обгазяването на града. Нещо повече – това е напълно изключено, заявиха от Овергаз в съобщение, изпратено до медиите.

За да се получи наднормена концентрация на азотни оксиди във въздуха, каквато бе регистрирана в Стара Загора в някои дни на месец декември миналата година, трябва да има източник, който да емитира 16 тона азотни оксиди на час. За сравнение: емитираните заради изгаряне на природен газ в атмосферата азотни оксиди, също през декември, са 0,01 тона на час или 1600 пъти по-малко!

Освен това, вие сте наясно, че в състава на природния газ има кислород и водород и само при определени условия кислородът от газа може да се свърже с азота от атмосферата, за да образува азотни оксиди.
Газификацията е един от процесите, които спомагат за по-малкото вредни емисии във въздуха в Стара Загора, а не за тяхното увеличение. Само през 2009-та замяната на конвенционалните течни и твърди горива със синьо гориво спести на града над 17 тона азотни оксиди, 60 тона прах, 860 тона серни оксиди и 46 000 тона парникови газове. За 2008-ма общото количество спестени емисии бяха 39 хиляди тона.

Припомняме ви, че при изгарянето на молекули метан в атмосферата се отделят единствено водна пара и малки количества въглероден диоксид. Азотните оксиди не са следствие от химическия състав на природния газ, а от окислението на азота във въздуха, което се получава, ако по време на изгарянето температурата е много висока.

Още новини