Начало Новини Актуално Отворени са ценовите оферти за модернизирането на кв. Железник

Отворени са ценовите оферти за модернизирането на кв. Железник

Актуално
кв. Железник

В община Стара Загора бяха отворени публично и оповестени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на строително-монтажни работи по проект: Подобряване на физическата и жизнена среда на кв. Железник в Стара Загора. Най-много фирми (6 на брой) са подали цени за изпълнение на строително-ремонтни работи по лот 3 на проекта, който включва изграждане на осветление.

Най-ниската оферта тук е за 135 305,00 лв, а най-високата – за 217 744,62 лв. Общо 5 фирми участват с ценови предложения за обособена позиция 2 – благоустрояване на междублоковите пространства – предложените цени варират от 920 360,39 до 1 187 582,29 лв., съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора.

За ремонти на улици и тротоари в кв. Железник или обособена позиция номер 1 оферти са подали 4 фирми. Най-ниската цена тук е 4 207 405,80 лв., а най-високата – 4 599 450,11 лв.

От общо кандидатстващи 18 фирми и консорциуми, на 3 от тях не бяха отворени офертите. Комисията предложи на кмета на Община Стара Загора офертите на тези фирми да не се отварят, заради сериозни забележки по предложените от тях цени и и гаранционен срок, каза председателят на комисията по избора проф. Димитър Динев, заместник-кмет на Община Стара Загора.

В общата оценка най-голяма тежест от 40% има предложения срок за изпълнение на дейностите, 30% - за предложената цена, 20% - за предложения гаранционен срок и 10% - за възможността за отложено плащане – уточни проф. Димитър Динев. Крайният срок за работата на комисията по избора на фирми е 8 юни.

Още новини