Начало Новини Актуално Отворена е нова грантова схема по ОП Развитие на човешките ресурси

Отворена е нова грантова схема по ОП Развитие на човешките ресурси

Актуално

нова грантова схема

Отворена е грантова схема На път към Агенция по заетостта по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектните предложения се подават до 8 февруари 2013 г. по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) или на ръка в дирекциите Бюра по труда в областните градове, съобщиха от Областния информационен център.

Общият бюджет на грантовата схема е 20,485 лева.

Цели:
•    Стимулиране на широк кръг лица да запазят своята заетост и доходи от труд
•    Възможност за работодателите да осигурят адекватни на потребностите на персонала им социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт. Кандидатите трябва да са работодатели

Допустими дейности:
•    Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца. Финансиране (безвъзмездна помощ)

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
•    Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 20 000 лева
•    Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 390 000 лева

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Максимален срок за изпълнение на проекта – до 31.10.2014 година.

Областен информационен център
Стара Загора, Бул. Митрополит Методи Кусев №9
тел. 042/603 526, моб. тел. 0889 199 332
e-mail: oic.stz@gmail.com, web: www.eufunds.bg

Още новини