Начало Новини Актуално Отворен е приемът по мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури от Програмата за морско дело и рибар

Отворен е приемът по мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури от Програмата за морско дело и рибарство

Актуално

информационна кампанияОт днес стартира приемът по мярка  5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на информационна кампания по Програмата в Стара Загора.

Чрез процедурата за подбор на проекти Преработване на продуктите от риболов и аквакултури, мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, разясни Василева. По думите ѝ безвъзмездната финансова помощ по мярката надхвърля2,7 млн. лв. Минималният размер на допустимите средства заедно проектно предложение е 20 хил. лв., а максималният праг е 1 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.10.2019 г.

Пред сдружения и представители на рибарскиябранш от региона, бяха представени условиятаза кандидатстване по новостартиралата мярка 5.4, мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите и 2.5 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

На събитието беше разгледани напредъкът в изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на МИРГ. В края на предходното тримесечие стартираприем от стратегиите, като към настоящия момент могат да се подават проекти по общо 6 отворени мерки. Според Лозана Василева темповете в прилагане на подхода нарастват. До края на годината очакваме и първите сключени договори по мерките от стратегиите.

Още новини