Начало Новини Съобщения Отворен е приемът на документи за кандидатстване за нови отоплителни уреди в Стара Загора

Отворен е приемът на документи за кандидатстване за нови отоплителни уреди в Стара Загора

Съобщения

От днес, 5-ти април, е отворено кандидатстването по основната фаза на проект Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. На сайта на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/integriran-proekt-balgarskite-obshtini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh-dokumenti-za-kandidatstvane са публикувани критериите и указанията. Документите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в Община Стара Загора - бул. Цар Симеон Велики 107, партер.

Поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 31 декември 2023 година. Класирането ще се случва на три части, по следния график: за подадените формуляри от 5 април до 31 май - крайната дата за обявяване е 15 юни; от 1 юни до 31 август - крайна дата за обявяване е 15 септември; от 1 септември до 31 декември - крайната дата за обявяване е 15 януари 2024 година.

Кандидати, които са подали документи за участие в Пилотната фаза на проекта и са включени в резервния списък, се класират по право за участие в Основната фаза за същия имот и за същото отоплително оборудване. В случай, че желаят да продължат участието си в проекта и да им бъде подменено отоплителното оборудване през Основната фаза, те трябва да посетят офиса на Програмата в Община Стара Загора, където да подпишат актуализирания образец на Декларация Д1. Те не подават наново пакета от документи, а на място ще се обработи потвърждението им за участие, но не по-късно от крайния срок за кандидатстване, който е 31 декември.

Одобрените кандидати за подмяна на уреди от първата покана за кандидатстване по Основната схема, които имат сключени договори, нямат право да кандидатстват отново по настоящата покана.

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици - основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването с ФПЧ най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

Още новини