Начало Новини Актуално Отваряне на пазарите на труда в страните от ЕС за българи

Отваряне на пазарите на труда в страните от ЕС за българи

Актуално
работа в европа

Всички държави членки на Европейския съюз трябва да разрешат достъпа на българи и румънци до своите пазари на труда до края на 2011 г. Това се казва в резолюция на Европейския парламент, приета днес. Не са забелязани негативни ефекти върху пазарите на труда в държавите членки, които позволиха на работници от новоприсъединилите се през 2004 и 2007 г. страни.

Това се отбелязва в резолюцията, изготвена от Traian Ungureanu (ЕНП, Румъния).

Официалните данни, включително данните от Комисията, доказаха, че работниците от Източна Европа не увеличават безработицата и не оказват натиск върху социалните системи. Напротив, техният наплив генерира икономически растеж в приемащите страни, който се оценява на около 1% от БВП, изтъкна докладчикът по време на дебата в понеделник.

Депутатите призовават държавите членки да преразгледат своите правила относно преходните периоди, и призовават тези страни от ЕС, които все още налагат ограничения за български и румънски граждани, да ги премахнат до края на 2011 г., т.е. преди крайния срок от 2013 г., залегнал в Договора за присъединяване.
Те допълват, че в дългосрочен план тези ограничения могат да окажат неблагоприятно въздействие върху основните ценности и права, залегнали в договорите на ЕС, като свободно движение, недискриминация, солидарност и равни права.
Членовете на Европейския парламент също така осъждат последните законодателни предложения в някои държави членки за налагане на ограничения на достъпа до пазара на труда на граждани от някои други страни от ЕС, и призовават Комисията да проучи дали тези политики са в нарушение със законодателството на ЕС, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

Признаване на професионалните квалификации

Настоящите процедури за признаване на професионалните квалификации са друга голяма пречка пред мобилността на работниците в ЕС, се отбелязва в резолюцията. В този контекст, ЕП призовава Комисията да реформира действащите правила на ЕС в тази област.

Прилагане на правилата за свободно движение на работници

Парламентът изразява загриженост във връзка със слабото транспониране и прилагане на съществуващите директиви относно свободното движение на работници, по-специално Директива 2004/38/ЕО за правото на влизане и пребиваване на членове на семейството от трети държави. Депутатите призовават Комисията да упражни своето право да започне процедури за нарушение срещу държавите членки, които не спазват тези изисквания.

 

Още новини