Начало Новини Актуално Отпадат преференциите за кратковременно паркиране за живеещите в зелената зона

Отпадат преференциите за кратковременно паркиране за живеещите в зелената зона

Актуално

Административен съд - Стара Загора, отмени като незаконосъобразни членове от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, приети с решение на Общински съвет - Стара Загора, на 21 декември 2010 г. Режимът на преференциално паркиране в централната градска част беше оспорен преди това със заповед на областния управител Йордан Николов.

В решението си съдът е постановил, че оспорените текстове от наредбата са издадени при съществено нарушение на административно-производствените правила, както и че същите не са съобразени с нормативните актове от по-висока степен, поради което са и незаконосъобразни, пише вестник Старозагорски новини.
С Наредбата ОбС - Стара Загора, е целял да се даде преимущество само на собствениците на живеещите в границите на зелената зона по настоящ адрес да паркират автомобилите си по улиците, попадащи в тази зона. Според съда обаче да се даде такава привилегия, и то само за един от притежаваните от тях автомобили, а да се изключат тези по постоянен адрес, е лишено от правна и житейска логика. Подобно нормативно разрешение противоречи на конституционно прогласеното и защитено равенство на гражданите пред закона, респективно институциите, които го прилагат.

Оспорени са и няколко административно-наказателни разпоредби от Наредбата. Те касаят налагането на глоба с фиш при извършено административно нарушение. Предвидено е на лице, което оспорва извършеното нарушение, размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша, да се съставя акт.

Още новини