Начало Новини Актуално Отнеха задграничните паспорти на 290 длъжници на НАП. 401 са фирмите с големи задължения в Старозагорско

Отнеха задграничните паспорти на 290 длъжници на НАП. 401 са фирмите с големи задължения в Старозагорско

Актуално

На 290 длъжници към Националната агенция за приходите в Старозагорска област е наложена забрана за напускане на страната, отнети са им задграничните паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Общо 401 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към 31 март 2010 г. за старозагорския офис на приходното ведомство. Неплатените задължения към хазната са 293 620 881 лв.

Публичният бюлетин на длъжниците, който е публикуван на Интернет-страницата на агенцията - www.nap.bg, включва 2 списъка с имената, адресите и единните идентификационни номера по Булстат на физически и юридически лица, с неуредени данъчни и осигурителни задължения над 5000 лв.
В първия списък се съдържат имената на физически и юридически лица със задължения над 5000 лева, които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 341 некоректни платци със задължения от 276 101 454 лв.
Във втория списък са включени физическите и юридическите лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лв., но разполагат с имущество (движимо или недвижимо), върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. Длъжниците в него са 60, а неплатените им задължения възлизат на 17 519 427 лв.

Още новини