Начало Новини От Палатата Отличени са най-успешните ни търговски аташета- голямятя няграда е за СТИВ Австрия

Отличени са най-успешните ни търговски аташета- голямятя няграда е за СТИВ Австрия

От Палатата

На онлайн церемония, Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Министерство на икономиката и индустрията, награди най-успешните за 2022 година служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на страната ни в чужбина.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, сподели, че въпреки динамичните времена, Палатата и Министерството за 13-та поредна година подготвят класацията и отличават най-успешните служби. Той отбеляза, че оценката се извършва на база обективни показатели, които включват статистическите данни за изменението на износа, инвестициите и туристите, както и оценката на бизнеса, Палатата и Министерството. Симеонов информира, че БТПП е извършила анкетно проучване относно работата на СТИВ с българския бизнес.

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов благодари на ръководителите на СТИВ, които полагат усилия да правят България привлекателна дестинация за преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/, въпреки геополитическите конфликти в световен мащаб и несигурността в региона. Той акцентира върху икономическия растеж и размера на преките чуждестранни инвестиции в страната, които за периода януари – септември 2023 г. са достигнали над 3,1 млрд. евро, според предварителните данни на БНБ.  Министър Богданов сподели, че Министерството полага усилия за подобряване на икономическата ситуация в страната, както и за поддържане на добър диалог с бизнеса. Той акцентира върху необходимостта от диверсифициране на пазарите, тъй като настъпващата рецесия в Западна Европа показва забавяне на износа на България към основните ни търговски партньори – Германия, Австрия и др.

След официалните приветствия бяха обявени и най-успешните СТИВ.

Службата по търговско-икономическите въпроси в Австрия получи първа награда - бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота. Наградата връчи министърът на икономиката Богдан Богданов. Отличието е за заслуги към развитието на търговско-икономическите отношения, за принос за увеличаване на българския износ, чуждите инвестиции и туристи в България, както и за постигане целите и задачите на БТПП. 

Второ място в класацията заеха Службите по търговско-икономическите въпроси в Италия и бяха отличени с почетен диплом. Наградата връчи Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

На трето място Палатата и Министерството класираха Службата по търговско-икономически въпроси в Унгария. Наградата връчи Юлиян Балчев, главен секретар на Българска агенция за инвестиции.

Награди получиха и останалите СТИВ, номинирани на първите шест позиции: Албания, Ирак и Швеция.

Председателят на БТПП пожела на всички търговски представители да продължат активната си дейност и взаимодействие с българските компании и бизнес организации.

 

Още новини