Начало Новини Актуално Откриват се ветроенергиен парк и завод за фотоволтаични панели

Откриват се ветроенергиен парк и завод за фотоволтаични панели

Актуално

На 6 октомври министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в официалното откриване на ветроенергиен парк Свети Никола край Каварна и на завод за фотоволтаични панели в Силистра. Ветроенергийният парк Свети Никола е инвестиция на AES GEO Energy – смесена компания между АЕS и българо немското дружество GEO POWER.

С пускането в експлоатация на този парк ветроенергийните мощности на България ще се удвоят и от 159 MW в началото на 2009 г. ще достигнат до около 330 MW в края на годината, съобщиха от министерството на икономиката.

Заводът за фотоволтаични панели в Силистра е инвестиция на Соларпро АД. Проектът е за разширяване на производствения капацитет на завода чрез създаване на втора и трета поточна линия. С това се предвижда до края на 2010 г. общият годишен производствен капацитет на завода да достигне 18 МВт.

В съответствие с актуалното европейско законодателство, България е поела ангажимент през 2010 г. да достигне 11% дял на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия, а до 2020 година този процент трябва да достигне 16%. Това е особено важно както с оглед на борбата с климатичните промени, така и за повишаване конкурентоспособността на икономиката, подобряване на сигурността на енергийните доставки и намаляване зависимостта от внос на енергийни ресурси.

logo logo

Още новини