Начало Новини Актуално Откриват 37 нови работни места за Помощ в дома

Откриват 37 нови работни места за Помощ в дома

Актуално

Община Стара Загора кандидатства за разкриване на 37 щатни бройки по схемата Помощ в дома. На 29 юни 2012 г. в Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика е предаден проектът по ОП Развитие на човешките ресурси. Целта е да се предоставят услуги в домашна среда за лица, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване.

Тези услуги Общината разкрива като звено към действащия Домашен социален патронаж, за което има съответното решение от Общинския съвет от 28 юни 2012 г.
Максималната сума, за която могат да кандидатстват общините, е 250 000 лева и нашето предложение е почти на тази стойност. Схемата е за безвъзмездна финансова помощ, без съфинансиране, уточни за медията ни д-р Антония Тодорова, началник на отдел Социални дейности.

Предоставянето на услугите може да бъде 2, 4, 6, 8 часа, в зависимост от нуждите на всяко лице. Услугите за три вида: подкрепа и помощ за решаване на личните нужди - хранене, хигиена и пр.; поддържане на дома - купуване и снабдяване на медикаменти; подпомагане на социални контакти.

Този проект е продължение на действащите програми за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник.
Важно условие на програмата е лицата, които ще се наемат за такива лични асистенти, да бъдат безработни и регистрирани в Бюрото по труда.
Проектът е в рамките на 18 месеца - подготовка и набиране на кандидати, обучението им и пр., а услугата ще се предоставя за една календарна година. Предвижда се стартът на същинската услуга да е от 1 януари 2013 г.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини