Начало Новини Актуално Откриване на фотоволтаична лаборатория Соларпро

Откриване на фотоволтаична лаборатория Соларпро

Актуално

На 10.04.2024 г., инж. Даниела Пашова, директор на ПГЕТ Г.С. Раковски гр. Стара Загора, преряза лентата на съвременна, модерно обзаведена лаборатория Фотоволтаична система. Тя ще обслужва учебната дейност на новата специалност Възобновяеми енергийни източници и групата за занимания по интереси. Лабораторията има за цел да допринесе за повишаване на мотивацията на учениците и подобряване качеството на обучението.

Гости на събитието бяха: г-жа Мария Желева - експерт маркетинг и г-жа Мария Радева - експерт обучение и развитие в Соларпро технолоджи, г-н Живко Русев - оперативен мениджър, г-жа Боряна Бонева - мениджър проучване на пазари и г-жа Радослава Колева - офис мениджър в Advanced Wind Services, инж. Иванка Петкова - старши експерт професионално образование в РУО - Стара Загора, г-жа Ваня Тошева - старши експерт в отдел Образование и младежки дейности - община Стара Загора, г-н Олег Стоилов - Председател на УС на ТПП - Стара Загора, представители на електронни и печатни медии.

Лабораторията носи името Соларпро - на фирмата, с чиято изключителна подкрепа е създадена.

Фирма Соларпро технолоджи АД извършва консултантски услуги, строителство, управление, експлоатация и поддръжка на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, включително системи за собствено потребление, на територията на Република България. Основана е на 15 юли 2020 година, със седалище гр. София.

Още новини