Начало Новини Актуално Отказват банков кредит заради неплатени глоби към КАТ

Отказват банков кредит заради неплатени глоби към КАТ

Актуално

От началото на 2010 г. в НАП ще се влее Агенцията за държавни вземания. С тази промяна приходната агенция ще започне да събира всички публични и частни държавни вземания. НАП ще поеме и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност. С вливането на АДВ приходните инспектори ще получат правото да описват и продават имущество на длъжници, които не са платили дълговете си към бюджета.

Досега служителите на НАП можеха да налагат обезпечителни мерки  (запори на банкови сметки, автомобили и други движими вещи и възбрани на надвижими имоти), но не и да продават имущество за неплатени дългове, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора. Освен данъци и осигуровки в НАП ще се плащат и неплатените доброволно частни държавни вземания – например глобите, налагани от КАТ, санкциите на регионалните дирекции за опазване и контрол на общественото здраве (бившите ХЕИ) и много други.  След промените, както и досега, глобите по фишове и наказателни постановления, налагани от различни държавни органи  ще се плащат доброволно в двуседмичен срок от връчването на наказателните постановления по сметките на съответното министерство и ведомство. Ако длъжниците не платят в този срок, данните им ще бъдат изпращани в Националната агенция за приходите, където сумите могат да бъдат събирани по принудителен ред. Освен това НАП ще следи за неплатени глоби при издаването на удостоверения за платени данъци и осигуровки. Средно около 1 000 000 удостоверения издава годишно приходното ведомство. Такива документи са необходими при отпускане на банков кредит, за участие в обществени поръчки, при издаването на разрешително за оръжие и много други случаи. При издаването на удостоверение инспекторите на НАП ще проверяват за неплатени глоби от други институции и ще издават документа едва след като дължимите суми бъдат платени.

Още новини