Начало Новини Актуално Отчитат резултатите от пробното преброяване в област Стара Загора

Отчитат резултатите от пробното преброяване в област Стара Загора

Актуално
Стара Загора

Резултатите от пробното преброяване в област Стара Загора ще бъдат представени от комисията по преброяването, под председателството на заместник-областния управител Галина Стоянова и директора на Териториалното статистическо бюро в Стара Загора Милена Караиванова.

Данните ще бъдат обявени на Световния ден на статистиката - 20 октомври от 11.00 часа в областна администрация - Стара Загора, съобщиха от пресцентъра.
На 20 октомври за първи път ще бъде отпразнуван Световният ден на статистиката. Това събитие подчертава значението на официалната статистика в нашето общество. На ниво ЕС в продължение на повече от 50 години са били полагани усилия от националните статистически служби на държавите членки, заедно с Евростат, за производството на надеждни и съпоставими данни. Днес Европейската статистика се използва по много различни начини от все по-голям брой хора.
Европейската статистика притежава две основни характеристики, които я правят незаменима - предоставя средни стойности за целия ЕС и също така дава съпоставими данни за всяка държава членка, което помага да се видят сходствата и различията в рамките на ЕС в широк спектър от области – публични финанси, цени, външна търговия, пазар на труда, здравеопазване, образование….
Като забавен пример европейската статистика може да помогне при описанието на „средностатистическите” европейски граждани. Ако е жена, тя ще бъде на 42 години и може да се очаква да живее още 41 години, била е на около 28 години, когато е родила първото си дете и има по-малко от две деца, работи в обществените или социалните услуги около 33 часа седмично и е завършила най-малко средно образование. Ако е мъж, той е на 39 години и е с очаквана продължителност на живота от още 39 години, работи в сферата на пазарните услуги за около 40 часа седмично и е завършил най-малко средно образование. Разбира се, тези числа представят само критерий, според който гражданите на ЕС могат да се сравняват със своите съседи.
Днес европейската статистика играе ключова роля при вземането на решения в областта на държавната политика, в подкрепа на решенията за управление предприятията и в даването на възможност на гражданите да преценяват напредъка и да се сравняват със съседите си.
Например Европейската регионална статистика насочва Европейската комисия при разпределянето на регионалното финансиране, а в икономическата област хармонизираните статистически данни за цените имат ключова роля за паричната политика на централните банки. Бизнесмените използват статистическите данни за външната търговия, за да проучат нови възможности в рамките на вътрешния пазар, а европейските граждани могат да сравнят нивата на данъчно облагане или на безработицата в тяхната страна с тези в други държави членки. През 2011 г. във всички държави членки ще започне ново преброяване на населението и резултатите от това преброяване ще бъдат от решаващо значение, например, на национално ниво при вземането на решения относно местоположението на обществената инфраструктура (училища, болници, доставки на енергия, транспорт…) както и на европейско ниво при определяне на тежестта при гласуването в Европейския съвет.
 

Още новини