Начало Новини Актуално Отчита се напредък по изпълнение на програма ИСПА

Отчита се напредък по изпълнение на програма ИСПА

Актуално
Проекти по програма ИСПА

Постигнатият напредък за изпълнението на програма ИСПА в сектор Околна среда беше докладван на Осмото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнявани по Кохезионен фонд, което завършва днес в резиденция Бояна. Форумът е известен като мониторингов комитет по програма ИСПА и се провежда регулярно на всеки 6 месеца.

Постигнатото се изразява в бърз напредък в усвояването на средствата през 2010 г. и в договореност с ЕК да бъдат удължени 7 от финансовите меморандуми, за да бъдат приключени с европейски средства, което ще спести на националния бюджет средства в размер на 231 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
В средата на 2009 г. усвояемостта е 35 %, сега е 67 % от стойността на всички финансови меморандуми. Към юли 2009 г. са били разплатени 350 млн. лева. Само за година и половина са усвоени 320 млн. лева, т.е. почти толкова, колкото за предишните четири години и половина. „Това за нас е знак, че всички действия, които предприехме за ускоряване на изпълнението, дават своя резултат. Подемът, който успяхме да генерираме през последната година, ще ни доведе до резултати, които са сходни с другите държави членки по отношение на усвояемостта по програма ИСПА” – каза заместник-министър Ивелина Василева при откриването на форума.
По-голямата част от проектите приключиха в края на 2010 г. Въведени в експлоатация са 11 пречиствателни станции и 5 водоснабдителни и канализационни мрежи. Ефектът от реализирането им е осигурено пречистване на водите за 815 хиляди еквивалентни жители. Изградени са общо 142 км водопроводи и 60 км канализация. През 2011 г. предстои да бъдат въведени в експлоатация пречиствателните станции на Сливен, Кубратово и Варна и ВиК мрежите в Търговище, Шумен, Смолян, квартал Ивайло в Пазарджик и последният компонент от ВиК мрежата на Горна Оряховица.
Очакването е от ЕК да бъдат одобрени за удължаване финансовите меморандуми за интегрирания воден цикъл на Шумен, Смолян, Кюстендил, София и Варна. Очаква се окончателно решение от страна на ЕК за удължаване на другите два финансови меморандума, за които беше поискана допълнителна информация – регионалното депо за отпадъци в Кърджали и интегрирания воден цикъл в Сливен. Постигнато е съгласие, част от компонентите, първоначално предвидени по финансови меморандуми, да бъдат изпълнени по Оперативна програма „Околна среда”.

Още новини