Начало Новини Актуално Отчет за дейността на служебния кабинет в Министерството на туризма

Отчет за дейността на служебния кабинет в Министерството на туризма

Актуално

 

2021 е година на безпрецедентна смяна на две последователни служебни правителства в демократичната история на България. В рамките на изминалите седем месеца в Министерството на туризма работиха два последователни служебни кабинета под ръководството на министър Стела Балтова - първият с мандат 12.05.2021-15.09.2021 и вторият с мандат от 16.09.2021г. до днес.

Приоритетите и задачите, които бяха следвани през изминалите месеци, са в съответствие с приоритетите на служебното правителство за укрепване на държавността чрез почтеност, прозрачност и професионализъм.

През двата мандата усилията на Министерството на туризма и на служебния министър доц. д-р Стела Балтова бяха свързани с възстановяване и стимулиране на туристическия сектор в България в условия на извънредна епидемична обстановка и извеждане на туризма като национален приоритет в политиката на правителството. Министерството на туризма работи в постоянен и активен диалог с туристическия бизнес, професионалните и браншови организации, университетите и училищата.

Министерството на туризма ориентира дейността си в изминалия мандат в контекста на устойчивото развитие и Зеления преход в туризма, към популяризиране и приоритизиране на ангажиментите от Декларацията от Глазгоу сред туроператорите и агентите, хотелиерите и ресторантьорите, екскурзоводите и браншовите организации в туризма. С провеждането на кръглата маса на тема Зелени иновации в туризма бе направена първата стъпка от дълга дискусия, която да определи последователни действия в посока изграждане на кръгова икономика, насърчаване на зелените иновации и промяна на потребителската култура - основни фактори за развитие на устойчив и отговорен туризъм. Участниците в кръглата маса подкрепиха Инициатива за популяризиране и подкрепа на споделените ангажименти в сектор Туризъм за опазване на климата и намаляване на вредните емисии в околната среда, заложени в Декларацията от Глазгоу (2021).

След един успешен летен сезон, в който туризмът възвърна своята жизнеспособност, във втория мандат активната работа по приоритетни пазари за съживяване на туризма и подготовката на зимния сезон продължи, а в контекста на пандемията беше поставен акцент върху здравния туризъм.

Изминалият период показа, че в много трудната за туристическия бизнес 2021г. започна процесът на възстановяване на туристическия поток. За периода от началото на 2021 г. до началото на декември включително, общият брой на туристите в местата за настаняване в България вече е близо 6 млн. по данни от ЕСТИ. За сравнение, през цялата 2020 г. туристите в местата за настаняване бяха над 4,5 млн. по данни от ЕСТИ.

Ръст на туристическите посещения е налице и в периода 16.09.-05.12.2021г. спрямо същия период на миналата година. По данни на ЕСТИ общият брой на туристите в местата за настаняване е 848 955, което е с близо 10% повече от туристите за същия период на миналата година. Сериозен е ръстът на чуждестранните туристи, посетили България през есента - 215 715, което е с 43,6% повече от есента на миналата година.

Съществуващите схеми за държавна помощ бяха продължени, за изключително кратко време бяха разработени три нови - на стойност общо 66 млн. лв. от отпуснатите допълнителни 70 млн. лв. за туризъм, гласувани от Народното събрание в края на предходния мандат. Средствата по първата, отворена вече схема, се очакват в края на декември или първите дни на януари 2022. Подготвят се и 4 млн. лв. държавна целева помощ в подкрепа на екскурзоводите.

Като част от приоритетните политики на министерството, беше даден сериозен тласък на концепцията за туристическото райониране на дестинация България като сбор от 9 специфични туристически района със самостоятелни организации за тяхното управление (ОУТР). Важно постижение бе усилието българският туризъм да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост, подготвени бяха редица законодателни промени, както и бе поставено началото на процес по създаването на Гаранционен фонд.

В същото време, от създаването на министерството на туризма България не е имала толкова видима експозиция на международната сцена, каквато през последните 7 месеца по време на работата на служебния кабинет, след като беше активизирана работата в Световната организация по туризъм, а първата стъпка в тази посока бе, че през юни страната ни стана заместник-председател за период от 2 години на Регионална комисия Европа на СОТ към ООН.

На срещата на СОТ в Мадрид в първите дни на декември служебният министър Стела Балтова заяви желанието на България за домакинство на следващата 68-ма среща на Регионалната комисия Европа през 2023 г. и подкрепи избора на генералния секретар на организацията Зураб Пололикашвили за втори мандат. В същото време кандидатурата на Копривщица получи голямо признание, право на участие и подкрепа от Best Tourism Villages 2021 - Upgrade Programme, която й дава шанса да получи и специалния етикет за най-добро туристическо селище на СОТ - представляващо изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост. Инициативата цели именно да насърчи ролята на туризма в трансформацията, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите.

Световната организация по туризъм публикува 64-те най-добри примери за дестинации, които използват силата на туризма за устойчив растеж, сред които и България. В класацията страната ни е представена с два рекламни видеоклипа - Find Your Story и Cultural tourism, Gourmet cuisine & Wine. В тези клипове страната ни се рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, като се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-кулинарния туризъм, който става все по-популярен.

По време на служебния кабинет министър Балтова проведе и десетки двустранни срещи със свои колеги и представители на други държави и на бизнеса, в стремеж да бъде увеличен туристопотокът и да се създадат условия за работа на бизнеса. Положени бяха усилия да бъдат улеснени пътуванията на туристите в условията на безпрецедентната криза с COVID-19, гарантирайки сигурност и запазвайки здравето както на гостите, така и на работещите в сектора. Резултатите не закъсняха.

Някои от важните и успешни положителни инициативи в развитието на сектор Туризъм, които са в отчета на служебния кабинет:

1. Сектор Туризъм беше включен в Националния план за възстановяване и устойчивост.

2. Приет е краткосрочен план за дейност в изпълнение на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България.

3. Приет е план за развитие на здравния туризъм в България.

4. Стартира инициатива за изменение и допълнение на Закона за туризма в частта, отнасяща се до статута и стопанската независимост на ОУТР.

5. Стартира инициатива за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в частта субсидиране на входящия туризъм.

6. Основно усилие беше осигуряването на държавна финансова подкрепа за туристическия бизнес.

7. Развитието на иновативни, дигитални форми на националния туристически маркетинг.

8. Приоритизиране на темата за Зеления преход в туризма в дневния ред на мислене и работа в сектор Туризъм.

9. Осъществена активна международна дейност за утвърждаване авторитета на България като конкурентна и предпочитана туристическа дестинация.

Цялостен отчет за свършената работа в сектор Туризъм в рамките на седмия служебен кабинет, за периода 16 септември - 13 декември, можете да прочетете в прикачения файл.

 

Документи за сваляне

Още новини