Начало Новини Актуално От ВиК - Стара Загора допускат, че цената на водата ще скочи заради увеличената такса за пречистване, не се знае още с к

От ВиК - Стара Загора допускат, че цената на водата ще скочи заради увеличената такса за пречистване, не се знае още с колко

Актуално
пречиствателна станция за опадни води - Стара Загора

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ), която ще обслужва Стара Загора, е готова на 99.5% и вероятно ще бъде пусната до края на годината. Това съобщи инж. Татяна Манчева от ВиК - Стара Загора, която в  представи проекта и напредъка по него на конференция.

Форумът беше посветен на третирането на отпадни води и готовността за постигане изискванията на Директивата на Европейския съюз за градските отпадни води.

"Към 31 октомври на 100% са били приключени всички строително-монтажни работи по линия на водата и по линия на утайките. Текат довършителните работи по довеждащия колектор, който е готов на около 65%. На 26 октомври са направени и 72-часовите проби при експлоатационни условия на елзахранването, като тестовете са били успешни", информира Манчева. Тя припомни, че работата по ПСОВ е започнала от 2003 г., за да се реши проблемът с отпадните води на целия регион.
"И до момента Стара Загора и Димитровград  заустват директно в Марица. С ПСОВ ще се намали замърсяването на реката, на притоците й, както и рискът за здравето на хората", допълни представителят на ВиК. Строителството се изпълнява от немско-турския консорциум „Хайткамп - Мас“, а 75% от финансирането е по Програма ИСПА, 15% - от Европейската икономическа банка и 10% - от държавния бюджет. Проектът обхваща изграждането на ПСОВ, нов довеждащ колектор и инфраструктура в двата града, като стойността му след актуализациите през годините е над 14.2 млн. евро. През юни 2010-а срокът на завършването на ПСОВ е бил удължен, защото в проекта е бил включено и изграждане на когенератор, в който излъчваният биогаз ще се превръща в еленергия. Станцията ще е с капацитет - 256 300 жители.
Инж. Манчева обаче не можа да отговори на въпроса, с колко ще се повиши цената на водата след пускането на станцията за битовите абонати.

"Едва след предаването й ще може да се направи разчет на база на експлоатационните разходи. Към момента таксата за пречистване е 28 ст. на кубик. Практиката в Европа е двете стойности да се изравнят", допусна Манчева, което предизвика присъстващите да направят прогноза, че до 2 години ще плащаме за вода двойно. Не стана ясно и защо за обеззаразяване в ПСОВ се използва хлор, след като той е забранен в Европа заради неговата канцерогенност.

Форумът бе под патронажа на областния управител Йордан Николов, който съобщи, че лично е успял да убеди ръководствата на старозагорските ясли и детски градини да спрат употребата на хлор. Дискусията бе посветена на Световния ден на тоалетната, който се отбелязва от 2002 година. Организаторите от Фондация „Земя завинаги” бяха поканили кметове, представители на институции, експерти и неправителствени организации.
Преди началото на презентациите участниците трябваше да се справят с нетрадиционната задача да отгатнат на листче колко фекалии отделя човек за година. Ръкавицата хвърли Мариана Стоилова от Управителния съвет на "Земя завинаги", за да онагледи превръщането на темата-табу преди 10 години в осмислен като важен за цялата планета проблем. "Тази среща би била немислима, когато започвахме да работим за подобряване на санитарията. Помним и първите реакции на кметовете на малки селища, в които предлагахме нетрадиционни решения за публичните тоалетни - никой не искаше да го запомнят като "кмета с тоалетната". Сега доста повече се говори за това, че в света достъп до нормални WC нямат близо 2.400 млрд. души и вместо да намаляват, те се увеличават", обобщи Стоилова. По липсата на познал, тя даде и верния отговор на задачата - средно по 50-60 кг сухо вещество отделя всеки годишно, като за вегетарианци количеството даже било по-голямо.
Много ниска активност и слаба подготвеност от страна на общините да изпълнят в срок изискванията на Директивата на ЕС за градските отпадни води отчете и представителят на МОСВ на срещата Светла Иванова.

Информация: вестник Новината

Още новини