Начало Новини Актуално От НАП подсещат корпоративни клиенти за неплатени данъци

От НАП подсещат корпоративни клиенти за неплатени данъци

Актуално
1НАП Стара ЗагораНад 600 юридически лица от Старозагорска област са пропуснали да платят деклариран корпоративен данък в срок и ще получат подсещане от служители на Агенцията по приходите в следващите дни, съобщиха от Старозагорския офис на НАП. Инспекторите ще обясняват възможностите за плащане на забавените суми и рисковете при неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан. Припомняме, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и съгласува погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи суми към бюджета. От юридическите лица, закъснели с плащането на данък печалба, се очаква да покрият задълженията си, или да ги внесат по предложения и одобрен погасителен план, уточняват от Данъчното. Отношението на служителите на НАП е партньорско и полагаме максимум усилияда не препятстваме работния процес на корпоративните ни клиенти, да не налагаме запори на сметките им, така че разчитаме на пълното им съдействие и разбиране.
Всички дължими суми по забавени плащания, глоби или съставени актове се плащат само по банковите сметки на структурите на НАП. Лицата следва да се осведомят и за актуалния размер на начислените лихви за забава, преди да внесат суми по сметките на НАП, за да няма разминавания в данъчно–осигурителните им сметки. Справка за размера на натрупаните задължения е достъпна от интернет страницата на НАП в Интернет при условие, че лицата имат ПИК или разрешение за пълнен достъп до Е-услугите активни с електронен подпис. Същата може да бъде получена на място в офисите на Агенцията в страната.

Още новини