Начало Новини Актуално От МОСВ препоръчват повече информация за депата за битови отпадъци

От МОСВ препоръчват повече информация за депата за битови отпадъци

Актуално

Спорните терени и недостигът на финанси са основните проблеми при изграждането на новите регионални депа за битови отпадъци, стана ясно на заседанието на Управителния съвет на РАО "Тракия" и срещата на кметовете. Средствата са отпуснати по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" и са в размер на 212.250 млн. евро общо за 23-те регионални сметища, които не бяха построени в определения срок - 16 юли 2009 г.

Повечето консултантски фирми обаче предлагат оферти, надхвърлящи предвиденото финансиране, което поставя под въпрос строителството, отчитат още представителите на местната власт. Там където депата вече са изградени пък възникват противоречия между операторите на съоръженията, общината, на чиято територия се намират, и общините, които извозват сметта до там. Неясни са критериите, по които един общински съвет определя таксата. Все още на много места, както и в Стара Загора, има брожения сред населението около избраните терени, пише вестник Старозагорски новини.
"Основно забавянето дойде от краткия срок, който ни беше даден - 16 юли 2009 г. За регионалното сметище за Старозагорска област, към което е община Твърдица, сдружението, което е необходимо по закон, е регистрирано, нямаме разногласия и проблеми с колегите, но има проблем с терена. На последната среща стана ясно, че предлаганата ценова оферта е по-висока, а общините не са в състояние да дофинансират. Това също води до забавяне", коментира Катя Дойчева, председател на РАО "Тракия" и кмет на община Твърдица.
Според нея таксите, които собствениците на депата ще събират, трябва да се определят не от общинските съвети, които обикновено не са безпристрастни и ги приемат без икономическа обосновка, а от държавата, по единни и ясни критерии. "Тези такси притесняват общините, които трябва да извозват сметта до регионалното сметище, защото рефлектират върху населението, което предполага увеличаване на данъка.
Министерството на околната среда и водите предлага такса за поддръжка на депата. Тя трябва да се плаща, естествено, необходими са модернизации и реконструкции, откриване на нови клетки, в по-далечна перспектива да се разширяват или да се откриват заводи за преработка. Но цената трябва да бъде социално поносима и да бъде ясно кой и на какъв принцип събира парите и по какъв начин те се разпределят обратно към депата", добави Катя Дойчева.
"Няма конфликт между държавата и местната власт по въпроса за изграждането на сметищата. Проблемите идват от забавеното определяне на площадките, което пък забавя очакваното финансиране. Процесът е ясен, стъпките - също. Конкретен срок за затваряне на съществуващите още сметища, които на практика са нерегламентирани, няма, нямаме и индикации за санкции от Европейския съюз. Но това не е успокоение, не бива да допуснем да бъдем изненадани", каза Теодора Желева, началник-отдел "Управление на битови и строителни отпадъци" в дирекция "Управление на отпадъците" в МОСВ.  
Тя препоръча провеждането на широка информационно-разяснителна кампания в регионите, където има несъгласие с определеното място за сметището. Основните двигатели трябва да са еколозите, общинските съвети и кметовете, а целта е да се обясни, че когато всички действия са законни и са спазени всички изисквания и стандарти, няма опасност за хората и околната среда.

Още новини