Начало Новини Актуално От 25 юли стартира приемът на заявления по мярка 121 за модернизиране на земеделски стопанства

От 25 юли стартира приемът на заявления по мярка 121 за модернизиране на земеделски стопанства

Актуално
Мярка 121

От 25 юли до 19 август ще бъде отворен приемът на заявления по гарантираните бюджети на мярка 121  Модернизиране на земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи днес Владислав Цветанов, експерт от Министерство на земеделието и храните по време на семинар за журналисти от регионалните медии от Югозападна България по проект Европейски пари за българското село, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

По мярка 121 могат да кандидатстват земеделски производители с проекти за инвестиции, попадащи в обхвата на гарантираните бюджети по мярката, информира още Цветанов. Направленията, по които може да се кандидатства са: инвестиции, свързани с постигане на изискванията на Нитратната директива 91/676/ЕИО с бюджет 13 660 000 евро, инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор "Мляко" - с бюджет 55 450 000 евро; инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства извън сектор „Мляко” с бюджет 56 505 000 евро и инвестиции за преминаване на стопанствата към биологично производство на земеделски продукти и храни - 14 297 000 евро.

Началник отдел от дирекция „Животновъдство” д-р Златка Възелова даде подробни разяснения какво трябва да направи и какви инвестиции да извърши всеки фермер до края на годината, за да преструктурира стопанството си по стандартите за хуманно отношение при отглеждането на кокошки-носачки и качеството на  суровото краве мляко.

Общата сума на разплатените проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” досега за областите Благоевград, Кюстендил, Пловдив и Пазарджик е 57 179 743 лева. За тези области са подадени общо 1219 заявления по мярката за младите фермери и 342 заявления по мярката за модернизиране на стопанствата.

Най-много заявления по двете мерки от ПРСР са подадени в област Пловдив – 802 заявления, като 588 са сключените договори. В област Благоевград са приети 261 заявления за подпомагане и са сключени 175 договора, в Кюстендил има подадени 209 заявления и сключени 182 договора, а в Пазарджик – 289 заявления и 227 сключени договора.

Още новини